Projekt „Edukacja równych szans”

Dyrektor Jacek Płowiec wziął udział w realizacji projektu „Edukacja równych szans” w ramach akcji kluczowej 2 programu Erasmus+, tydzień spędzony w Sewilli był czasem niebywale intensywnym i pracowitym!
 

Podstawowym celem projektu jest przybliżenie kadrom kierowniczym śląskich szkół technicznych tematu edukacji włączającej. W Polsce model edukacji włączającej jest na progu wprowadzania – w roku szkolnym 2021/2022 sto placówek edukacyjnych zostało objętych pilotażem tego przedsięwzięcia. Naszym partnerem jest hiszpańska firma Euromind z Sewilli.