Poczet sztandarowy ZSS na polanie „Hubertus”

W sobotę, dnia 24 września 2022 r. poczet sztandarowy Zespołu Szkół Samochodowych wziął udział w uroczystej mszy na polanie „Hubertus”w okolicach wsi Barut. Uroczystość miała miejsce w rocznicę zbrodni dokonanej na żołnierzach Narodowych Sił Zbrojnych przez UB oraz NKWD we wrześniu 1946 r.

Po mszy polowej odbył się Apel Poległych oraz uczestnicy złożyli kwiaty pod Krzyżem Partyzanckim.

nauczyciel historii
Eugeniusz Król