Dni otwarte szkoły

13 i 14 maja, uczniowie klas ósmych szkół podstawowych, samodzielnie oraz z opiekunami prawnymi zwiedzali naszą placówkę oświatową. ZSS odwiedziło kilkadziesiąt osób, które zostały zapoznane z:  zapleczem dydaktycznym i socjalnym szkoły, możliwościami dalszej edukacji w kierunkach technicznych, oferowanych przez szkołę. Nauczyciele odpowiadali na wiele pytań m.in. dotyczących: nauki, bezpieczeństwa, możliwości rozwoju zainteresowań, działań sportowych i atmosfery panującej w szkole. Nauczycielami, którzy zajęli się naszymi gośćmi byli: Dobrochna Kurowska, Łukasz Sąkol, Grzegorz Czarny, Leszek Zyman