Pamiętamy o zmarłych

W okresie przedświątecznym, uczniowie klas: 2b i 4l udali się na Cmentarz Centralny w Gliwicach w celu upamiętnienia osób zmarłych, związanych z nasza placówką oświatową. Uczniowie klasy 4l zapalili znicze i pozostawili na grobach “kartki pamięci” . Przedstawiciele lotników z klasy 4l , uporządkowali i umyli grób swojego patrona – I komendanta “Szkoły Orląt” w Dęblinie -płk. Romana Florera oraz jego żony.  Na  grobie przyjaciela młodzieży naszej szkoły, żołnierza AK, Pana Adama Popiela “Orkana”, zapalono symboliczny znicz. Uczniowie klasy 2b uporządkowali kwatery lotników i żołnierzy, poległych podczas II wojny światowej, pozostawiając na grobach znicze i ” kartki pamięci”. Wyjście zorganizowali i opiekę nad uczniami sprawowali: Dobrochna Kurowska i Leszek Zyman.