Pomaganie jest fajne!

Zbliżający się czas w naszej szkole, związany z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia,zwykle jest okresem wytężonych prac i działań wolontariatu szkolnego na rzecz najbardziej potrzebujących.
Od lat uczniowie z chęcią biorą udział w cyklicznych akcjach, organizowanych na terenie placówki.
W tym roku szkolnym, czas wytężonej pomocy innym jest obecny niemal stale – a nasilenie się pandemii wywołuje poczucie,że jest ona jeszcze bardziej potrzebna.
Nasza szkoła przyłączyła się do akcji zainicjowanej przez polski rząd pt. #WspierajSeniora.
Każdy uczeń może zgłosić chęć pomocy starszym , także poprzez współpracę z lokalnym OPS, możemy wspierać seniorów. Informację odbiera M. Mielewska i J. Gabryelska.
Informacje dotarły do podopiecznych, nie mniej cały czas gorąco zachęcamy do włączenia się w tę akcję. Liczy się każdy gest.
Jednocześnie, chcę podzielić się wdzięcznością wobec tych, którzy zaangażowali się w pomoc pozamedyczną dla pacjentów(w szpitalach) z Covid-19.
Przypominam także o stale trwającej zbiórce środków czystości dla gliwickiego hospicjum, rzeczy można składać na portierni szkoły.
Każde wsparcie daje nadzieję potrzebującym, a nam-radość, dlatego warto pamiętać, że pomaganie jest fajne. Zawsze.
M. Mielewska