Krwiodawstwa w czasach COVID-19

Pandemia nie zmniejsza zapotrzebowania na krew a wręcz przeciwnie. W Związku z dyskwalifikacją określonej liczby dawców Twoja krew jest jeszcze bardziej potrzebna. Centra krwiodawstwa wprowadziły dodatkowe procedury, które sprawiają, ze oddawanie krwi jest nadal bezpieczne.

Dlatego pomimo pandemii, w Zespole Szkół Samochodowych w Gliwicach, 9 października została zorganizowana kolejna akcja krwiodawstwa. Zgłosiło się 20 uczniów naszej szkoły. Krew mogło oddać czternastu. Oddano 6300 ml krwi.

Jak teraz wygląda oddawanie krwi?

Przed wyjściem z domu należy zmierzyć temperaturę. Osoby z temperaturą powyżej 37,3 °C nie będą mogły oddać krwi i jednocześnie powinny skonsultować się z lekarzem rodzinnym. We wszystkich miejscach poboru krwi znajduje się stanowisko do wstępnej kwalifikacji, gdzie Krwiodawca wypełnia wstępną ankietę, dezynfekuje ręce i każdemu Dawcy mierzona jest temperatura (bezdotykowym termometrem). Po wstępnej kwalifikacji Krwiodawca zostaje zarejestrowany i podlega drugiej kwalifikacji (na dotychczasowych zasadach). Krew może oddać osoba, która m.in. w ciągu ostatnich 14 dni nie przebywała poza granicami Polski, temperatura jej ciała nie przekracza 37,3 °C, nie ma objawów infekcji, nie jest objęta kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym i w ciągu ostatnich 14 dni nie miała kontaktu z osobą z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną zaleca się zgłaszanie do oddania krwi bez osób towarzyszących. Dawcy oczekujący do oddania krwi zachowują niezbędny odstęp. Każdy Krwiodawca otrzymuje maseczkę, rękawiczki i jednorazowy długopis.

Jeszcze raz dziękujemy za wspaniałe świadectwo odpowiedzialności społecznej.