Profilaktyka uzależnień

Profilaktyka uzależnień

Profilaktyka to świadome działanie, nastawione na jednostki lub grupy społeczne, mające na celu zapobieganie różnorodnym problemom zanim one wystąpią.

Cykl spotkań z młodzieżą dla klas 1a,1b,1g,1h, 2b,2a w dniach 07 i 08 października poprowadził Pan Aleksander Szczepański z Ośrodka Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa z Krakowa. W trakcie spotkań poruszona została profilaktykanarkomanii, przemocy i agresji. Podstawowym celem warsztatów była zmiana przekonań normatywnych, wzmocnienie postaw abstynenckich i dostarczenie maksymalnej wiedzy o ryzyku uzależnienia. W trakcie spotkania obalone zostały mity i przedstawione fakty dotyczące uzależnienia. Uczniowie za pomocą filmów dydaktycznych nie tylko dowiedzieli się o skutkach zażywania omawianych substancji, ale również na bazie instrukcji i ćwiczeń rozwijali umiejętność twórczego i krytycznego myślenia.