Dąbrówka-Hubertus 2020

O godzinie 11.00 rozpoczęła się uroczystość, upamiętniająca rocznicę masowej zbrodni dokonanej we wrześniu 1946 roku przez NKWD i UB na żołnierzach oddziału mjr Henryka Flame “Bartka”, walczących z okupantem komunistycznym. Uroczysta Msza Polowa z ceremoniałem wojskowym odbyła się na miejscu egzekucji żołnierzy na polanie “Hubertus”, pomiędzy wsiami Barut, a Dąbrówka w gminie Wielowieś. Po mszy odbył się uroczysty apel poległych, salwy honorowe i składanie kwiatów pod upamiętniającym te wydarzenia krzyżem. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: kombatanci, samorządowcy województwa śląskiego i opolskiego, oficerowie WP I instytucji państwowych, kompania honorowa, grupy rekonstrukcyjne, poczty sztandarowe szkół mundurowych z : Knurowa, Pyskowic i Gliwic. Uroczystość odbyła sie pod patronatem: Wójta Gminy Wielowieś i SPAK Oddział w Gliwicach. W uroczystościach brał udział sztandar naszej szkoły w składzie: Grzegorz Kulik, Marcin Szklarczyk z klasy 4b. Opieke nad sztandarem sprawował: Leszek Zyman.