Kierowca mechanik

 • kierowca mechanik 832201 
  Opis zawodu:
  Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kierowca mechanik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
  - prowadzenia pojazdów samochodowych;
  - wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy;
  - prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego rzeczy;
  - wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego;
  - oceniania stanu technicznego oraz naprawy środków transportu drogowego.