Sprawy uczniowskie

 • Wydawanie i aktualizowanie legitymacji uczniowskich;
 • Wydawanie zaświadczeń uczniom lub ich rodzicom;
 • Prowadzenie ksiąg uczniów;
 • Prowadzenie rejestru przyjęć do klasy I;
 • Załatwianie spraw związanych z przyjęciem uczniów do szkoły i przejściem uczniów do innej szkoły;
 • Przygotowanie dokumentacji do ubezpieczenia uczniów od nieszczęśliwych wypadków;
 • Prowadzenie innej dokumentacji związanej z procesem dydaktyczno-wychowawczym zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz dyspozycjami dyrektora i władz nadrzędnych;
 • Przechowywanie dokumentacji uczniów oraz inne dokumenty, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Sprawy szkoły

 • Dokonywanie odbioru, rejestracji i rozdziału korespondencji przychodzącej;
 • Przygotowanie, rejestracja i wysyłanie korespondencji wychodzącej;
 • Przyjmowanie i przekazywanie wiadomości;
 • Obsługa interesantów, udzielanie informacji;
 • Zamawianie druków szkolnych;
 • Prowadzenie ksiąg inwentarzowych

Zespół Szkół Samochodowych w Gliwicach

im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota"


ul. Kilińskiego 24a, 44-122 Gliwice

sekretariat@zss.gliwice.eu

32 231 49 11 lub 32 230 19 93
 
Sabina Karwacka – inspektor ochrony danych osób w Zespołu Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Gliwicach

tel: 32 230 19 93

Masz pytanie? Wyślij wiadomość

Warsztaty Szkolne:


ul. Strzelców Bytomskich 25
44-109 Gliwice Łąbędy

32 234 19 45

zssam.warsztaty@gmail.com

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów:


ul. Strzelców Bytomskich 25
44-109 Gliwice Łąbędy

32 234 21 50

poniedziałek - piątek 8:00 - 19:00
sobota 8:00 - 13:00