Samochody produkuje się ze skał...? 2018-01-26
Autor: Grzegorz Czarny

Uczniowie klasy 4b uczestniczący w wycieczce przedmiotowej do Muzeum Geologii Złóż na Politechnice Śląskiej mogli usłyszeć i zaobserwować szereg dowodów, które potwierdzają, iż nie tylko filmowi jaskiniowcy jeździli samochodami składającymi się z elementów skalnych. Współczesne samochody zawierają bardzo dużą ilość części pośrednio pochodzących z przetworzonych minerałów i skał: od bituminów w ogumieniu, przez rudy metali budujących elementy napędu i karoserii, przez kwarc będący elementem szyb, aż po ropę napędzającą pojazdy samochodowe. Dodatkowo lekcja muzealna obejmowała zagadnienia umiejscowione w bardzo odległych czasach (skamieniałości) oraz we współczesności (meteoryty), odnosiła się do najbliższej okolicy i bardzo odległych regionów świata. Takie kompendium w bardzo ciekawym i obrazowym ujęciu nie pozostawiło wątpliwości, że warto było u progu ferii tak spędzić piątkowe popołudnie.

Zespół Szkół Samochodowych w Gliwicach

im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota"


ul. Kilińskiego 24a, 44-122 Gliwice

sekretariat@zss.gliwice.eu

32 231 49 11 lub 32 230 19 93
 
Sabina Karwacka – inspektor ochrony danych osób w Zespołu Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Gliwicach

tel: 32 230 19 93

Masz pytanie? Wyślij wiadomość

Warsztaty Szkolne:


ul. Strzelców Bytomskich 25
44-109 Gliwice Łąbędy

32 234 19 45

zssam.warsztaty@gmail.com

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów:


ul. Strzelców Bytomskich 25
44-109 Gliwice Łąbędy

32 234 21 50

poniedziałek - piątek 8:00 - 19:00
sobota 8:00 - 13:00