W ramach projektu: „Szkoła Patriotów”, organizowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach, uczniowie Technikum nr 7 oraz Branżowej Szkoły nr 3 dotychczas zrealizowali następujące zadania:

• 24 września 2022 r. – udział pocztu sztandarowego ZSS w patriotycznych
uroczystościach zorganizowanych na Polanie Śmierci w Dąbrówce (pow.
gliwicki), upamiętniających mord dokonany przez komunistów na żołnierzach
Narodowych Sił Zbrojnych,

• wrzesień 2022 r. – prezentacja w gablocie szkolnej wystawy plakatów
dotyczącej patrona szkoły, w oparciu o materiały edukacyjne IPN,

• 25 październik 2022 r. – przeprowadzenie konkursu szkolnego dotyczącego
patrona szkoły: „Generał Stefan Rowecki »Grot« -patron moje szkoły”,
• 10 listopada 2022 r. – zorganizowanie akademii szkolnej z okazji Święta
Niepodległości,

• 6 marca 2023 r. – udział uczniów ZSS w I etapie Ogólnopolskiego Turnieju
„Poznajemy Senat Rzeczpospolitej Polskiej”,

• 24 kwietnia 2023 r. – udział pocztu sztandarowego ZSS w uroczystości na
Cmentarzu Centralnym w Gliwicach, gdzie odbyło się Spotkanie Pokoleń –
ku czci więźniów, pomordowanych w styczniu 1945 r. przez konwojentów SS
w Marszu Śmierci z Auschwitz – Birkenau i 4 podobozów w Gliwicach,

• maj 2023 r. – umieszczenie w gablocie szkolnej gazetki, dotyczącej Święta
Konstytucji 3 Maja, omówienie na zajęciach z wychowawcą prezentacji
dotyczącej tego święta,

• maj, czerwiec 2023 r. – prezentacja w gablotach szkolnych wystaw
dotyczących działalności AK oraz Wojciecha Korfantego, sporządzonych
w oparciu o materiały edukacyjne IPN,

• 23 maja 2023 r. – porządkowanie grobu powstańców śląskich przez uczniów

ZSS na cmentarzu komunalnym w Gliwicach- Ligota Zabrska, podjęcie się
długofalowej opieki nad tym miejscem pamięci,

• czerwiec 2023 r. – finał projektów uczniowskich, dotyczących Powstań
Śląskich, Wojciecha Korfantego, Powstania Styczniowego, w formie
prezentacji, plakatów, zebranych materiałów,

• w trakcie nauki w roku szkolnym 2022/2023 r.- propagowanie na lekcjach
historii pamięci o działaniach powstańców śląskich w regionie gliwickim oraz
popularyzowanie wśród uczniów wiedzy o miejscach pamięci związanych
z tymi wydarzeniami.