Procedura oddawania krwi


Jeśli podjąłeś decyzję o oddaniu krwi, pomożemy Ci przygotować się do tego wydarzenia.

Pamiętaj: zgłaszając się do oddania krwi powinieneś być zdrowy, wypoczęty i po lekkim niskotłuszczowym posiłku. 
Uwaga: jednorazowe oddanie 450 ml krwi nazywamy donacją

A teraz po kolei: Rejestracja: wypełniamy kwestionariusz dawcy krwi, w którym sumiennie odpowiadamy na pytania dotyczące przebytych chorób czy przyjmowanych leków. Pamiętamy o zasadzie, aby nie zaszkodzić biorcy krwi. Do rejestracji zgłaszamy się z dokumentem tożsamości ze zdjęciem, numerem PESEL oraz adresem zamieszkania (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa, legitymacja szkolna lub studencka).

Rejestracja dawcy odbywa się w systemie komputerowym, w który wpisane są Twoje dane osobowe, PESEL i numer donacji, któremu odpowiada kod kreskowy, pojawiający się na wszystkich próbkach i pojemnikach z Twoją krwią, ponieważ w krwiodawstwie obowiązuje zasada anonimowości.

Pamiętaj: zapewniamy pełną ochronę danych osobowych dawcy łącznie z wynikami wszystkich wykonywanych badań.

Pobór próbki krwi: w celu wykonania wstępnych badań laboratoryjnych. Badamy poziom hemoglobiny lub morfologię krwi oraz oznaczamy grupę krwi.
Ważne: aby oddać krew nie musisz znać swojej grupy krwi. Centrum Krwiodawstwa oznaczy Twoją grupę krwi podczas donacji.

Gabinet Lekarski: wyniki badań wstępnych zostają ocenione przez lekarza. Lekarz na podstawie przeprowadzonego wywiadu lekarskiego, skróconego badania przedmiotowego oraz wyników badań laboratoryjnych kwalifikuje dawcę do oddania krwi. 

WYWIAD MEDYCZNY 
dawcą może być osoba w wieku od 18 do 65 lat 
w wyjątkowych przypadkach lekarz może wyrazić zgodę na oddanie krwi przez osobę powyżej 65 roku życia 
dawcy pierwszorazowi w wieku ponad 60 lat po uzyskaniu zgody lekarza w placówce służby krwi 
BADANIE PRZEDMIOTOWE
Lekarz przeprowadza skrócone badanie przedmiotowe kandydata na dawcę lub dawcy krwi zwracając uwagę na:
  • Wygląd ogólny: Dyskwalifikuje się osoby, których wygląd ogólny może wskazywać na pozostawanie pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków oraz nadmierne pobudzenie psychiczne.
  • Ciężar ciała: Ciężar ciała powinien być nie mniejszy niż 50 kg, z koniecznością zachowania właściwych proporcji pomiędzy ciężarem ciała a wzrostem ( BMI ? 18,5)
  • Temperatura ciała: Temperatura ciała nie powinna przekraczać 37oC
  • Tętno: Tętno powinno być miarowe o częstotliwości od 50 do 100 uderzeń na minutę
  • Ciśnienie tętnicze: Wartości ciśnienia tętniczego nie powinny przekraczać: 180 mm Hg dla ciśnienia skurczowego; 100 mm Hg dla ciśnienia rozkurczowego
  • Węzły chłonne: Powiększenie obwodowych węzłów chłonnych stanowi przeciwwskazanie do pobrania krwi aż do wyjaśnienia przyczyny ich powiększenia.
  • Zmiany skórne: Okolica miejsca wkłucia do żyły powinna być wolna od jakichkolwiek zmian chorobowych.
  • Pobór krwi: Oddanie krwi trwa około 5-10 minut i odbywa się przy użyciu sprzętu jednorazowego użytku. Krew oddaje się do jednorazowego pojemnika plastikowego z płynem konserwującym.
Regeneracja sił
dawca otrzymuje posiłek regeneracyjny o wartości 4 500 Kcal (np. czekolady), 
ciepły napój (kawa, herbata) 
Pamiętaj: osoby wykonujące takie zawody jak: pilot, maszynista, kierowca autobusu, operator dźwigu, oraz pracujące na wysokości, uprawiające wspinaczkę, głębokie nurkowanie mogą powrócić do tych zajęć nie wcześniej niż 12 godzin po oddaniu krwi. 

Zespół Szkół Samochodowych w Gliwicach

im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota"


ul. Kilińskiego 24a, 44-122 Gliwice

sekretariat@zss.gliwice.eu

32 231 49 11 lub 32 230 19 93
 
Sabina Karwacka – inspektor ochrony danych osób w Zespołu Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Gliwicach

tel: 32 230 19 93

Masz pytanie? Wyślij wiadomość

Warsztaty Szkolne:


ul. Strzelców Bytomskich 25
44-109 Gliwice Łąbędy

32 234 19 45

zssam.warsztaty@gmail.com

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów:


ul. Strzelców Bytomskich 25
44-109 Gliwice Łąbędy

32 234 21 50

poniedziałek - piątek 8:00 - 19:00
sobota 8:00 - 13:00