PODSTAWOWE INFORMACJE

 

Akty Prawne:

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego Dz.U. 2019 poz. 1199
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001199

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1078/1

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
Dz. U. z 2019 r. poz. 1127, 1128.

Prawo oświatowe
Dz.U. 2019 poz. 1148
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001148