Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych im. Gen. S. Roweckiego „Grota” w Gliwicach
informuje o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Przemysław
Kawa. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możecie się
Państwo z nim kontaktować pisząc na adres email: sekretariat@zss.gliwice.eu lub
bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych na adres email:
iod@zss.gliwice.eu

Wypełniając obowiązki wynikające z art. 13, 14, 15 rozporządzenia 2016/679 RODO
publikuję dla Państwa wiedzy i realizując Państwa podstawowe prawo do informacji o
przetwarzaniu danych osobowych, Klauzule Informacyjne dotyczących przetwarzania danych
osobowych przez Zespołu Szkół Samochodowych im. Gen. S. Roweckiego „Grota” w
Gliwicach.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA OBSŁUGA WNIOSKÓW I KORESPONDENCJI

REALIZACJA PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

KLAUZULA INFORMACYJNA FACEBOOK

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY UMOWA CYWILNO-PRAWNA

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ZFŚS

INFORMACJA KKZ

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY MONITORING

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY PRACE SPOŁECZNE

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY PRACOWNIKÓW ZSS

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY REKRUTACJA