Bielec Krzysztof

Nauczane przedmioty:
Przedmiotów zawodowe,
Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym
Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych
Pracownia elektromechaniki i elektroniki
Zajęcia praktyczne

Bielec Monika

Czarny Grzegorz

Nauczane przedmioty:
Geografia
Wychowania fizyczne

Adam Dziedzic

Nauczane przedmioty:
Biologia
Wychowanie do życia w rodzinie

Florek Grzegorz

Gabryelska Joanna

Bibliotekarz

Gondek Zbigniew

Nauczane przedmioty:
Pracownia elektromechaniki i elektroniki
Pracownia elektrotechniki i elektroniki
Specjalizacja el.
Specjalizacja m.
Zajęcia praktyczne

Kierat Andrzej

Nauczane przedmioty:
Zajęcia praktyczne
Kołodziejczyk Leszek

Kopczyński Jarosław

Krasiński Jarosław

Krawiec Piotr

Nauczane przedmioty:
Nauka jazdy
Zajęcia praktyczne

Kriegel Marta

Nauczane przedmioty:
Język angielski
Język obcy zawodowy

Kruczek Bernadeta

Nauczane przedmioty:
Język niemiecki

Kuczora Piotr

Nauczane przedmioty:
Zajęcia praktyczne

Kurowska Dobrochna

Nauczane przedmioty:
wychowanie fizyczne

Kusz Małgorzata

Nauczane przedmioty:
Matematyka
Technologia informacyjna

Lewiński Łukasz

Nauczane przedmioty:
Nauka Jazdy
Wiedza o społeczeństwie

Markucik Agnieszka

Nauczane przedmioty:
Matematyka

Mielewska Magdalena

Nauczane przedmioty:
Język polski
Wiedza o kulturze

Mirska-Łopyta Ewa

Nauczane przedmioty:
Fizyka

Mroczek Elzbieta

Nauczane przedmioty:
język niemiecki

Mularczyk Jan

Nauczane przedmioty:
Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych
Elektrotechnika i elektronika
Podstawy elektrotechniki i elektroniki
Pracownia elektrotechniki i elektroniki
Urządzenia elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych

Napora Janusz

Nauczane przedmioty:
Zajęcia praktyczne

Nowak Witold

Nauczane przedmioty:
Zajęcia praktyczne

Pałka Jan

Nauczane przedmioty:
Zajęcia praktyczne
Przedmioty zawodowe

Pelczarski Damian

Nauczane przedmioty:
Religia
Informatyka

Płaszewski Marek

Nauczane przedmioty:
Zajęcia praktyczne

Podkowik Robert

Nauczane przedmioty:
Zajęcia praktyczne

Podkowik Walter

Nauczane przedmioty:
Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych
Pracownia elektromechaniki i elektroniki
Specjalizacja el.
Specjalizacja m.
Zajęcia praktyczne

Postuła Andrzej

Nauczane przedmioty:
Zajęcia praktyczne

Rarus Henryk

Nauczane przedmioty:
Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych
Zajęcia praktyczne
Pracownia elektrotechniki i elektroniki

Sąkol Łukasz

Nauczane przedmioty:
Wychowanie fizyczne

Smorczewski Krzysztof

Nauczane przedmioty:
Zajęcia praktyczne

Sokół-Pawlicka Olga

Nauczane przedmioty:
Język Niemiecki

Strzeliński Adam

Strzoda Adam

Szachulski Sławomir

Nauczane przedmioty:
Lotnicze przedmioty zawodowe
Zajęcia praktyczne

Szproch Roman

Tchórzewski Witold

Nauczane przedmioty:
Budowa pojazdów samochodowych
Obsługa klienta w warsztacie blacharskim
Konstrukcja pojazdów samochodowych
Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych
Przysposobienie obronne
Technologia napraw blacharskich

Trybus Beata

Nauczane przedmioty:
Język angielski

Wilczyński Mikołaj

Witkowska Małgorzata

Wloczek Katarzyna

Nauczane przedmioty:
Język polski
Wiedza o kulturze

ks. Woźnica Grzegorz

Nauczane przedmioty:
Religia

Woźny Grzegorz

Nauczane przedmioty:
Zajęcia praktyczne

Zając Wojciech

Zyman Leszek

Nauczane przedmioty:
Historia
Historia i wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie
Zajęcia praktyczne

Żak Marek

Nauczane przedmioty:
Przepisy ruchu drogowego
Podstawy przedsiębiorczości,
Nauka jazdy