Krzysztof Bielec

Nauczane przedmioty:
Przedmiotów zawodowe,
Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym
Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych
Pracownia elektromechaniki i elektroniki
Zajęcia praktyczne

Monika Bielec

Aleksander Czapla

Nauczane przedmioty:
Nauki jazdy
Podstawy przedsiębiorczości

Grzegorz Czarny

Nauczane przedmioty:
Geografia
Wychowania fizyczne

Adam Dziedzic

Nauczane przedmioty:
Biologia
Wychowanie do życia w rodzinie

Joanna Gabryelska

Bibliotekarz

Zbigniew Gondek

Nauczane przedmioty:
Pracownia elektromechaniki i elektroniki
Pracownia elektrotechniki i elektroniki
Specjalizacja el.
Specjalizacja m.
Zajęcia praktyczne

Sabina Karwacka

Nauczane przedmioty:
Podstawy konstrukcji maszyn
Konstrukcje mechaniczne
Technologia z materiałoznawstwem
Fizyka z informatyką w technice
Rysunek Techniczny
Organizacja pracy i kompetencje społeczne
Bezpieczeństwo i higiena pracy

Andrzej Kierat

Nauczane przedmioty:
Zajęcia praktyczne
Kołodziejczyk Leszek

Krasiński Jarosław

Piotr Krawiec

Nauczane przedmioty:
Nauka jazdy
Zajęcia praktyczne

Marta Kriegel

Nauczane przedmioty:
Język angielski
Język obcy zawodowy

Bernadeta Kruczek

Nauczane przedmioty:
Język niemiecki

Piotr Kuczora

Nauczane przedmioty:
Zajęcia praktyczne

Dobrochna Kurowska

Nauczane przedmioty:
wychowanie fizyczne

Małgorzata Kusz

Nauczane przedmioty:
Matematyka
Technologia informacyjna

ks. Laskowski Mariusz

Nauczane przedmioty:
Religia/etyka

Łukasz Lewiński

Nauczane przedmioty:
Nauka Jazdy
Wiedza o społeczeństwie

Agnieszka Markucik

Nauczane przedmioty:
Matematyka

Mielewska Magdalena

Nauczane przedmioty:
Język polski
Wiedza o kulturze

Ewa Mirska-Łopyta

Nauczane przedmioty:
Fizyka

Jan Mularczyk

Nauczane przedmioty:
Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych
Elektrotechnika i elektronika
Podstawy elektrotechniki i elektroniki
Pracownia elektrotechniki i elektroniki
Urządzenia elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych

Janusz Napora

Nauczane przedmioty:
Zajęcia praktyczne

Witold Nowak

Nauczane przedmioty:
Zajęcia praktyczne

Jan Pałka

Nauczane przedmioty:
Zajęcia praktyczne
Przedmioty zawodowe

Damian Pelczarski

Nauczane przedmioty:
Religia
Informatyka

Marek Płaszewski

Nauczane przedmioty:
Zajęcia praktyczne

Robert Podkowik

Nauczane przedmioty:
Zajęcia praktyczne

Walter Podkowik

Nauczane przedmioty:
Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych
Pracownia elektromechaniki i elektroniki
Specjalizacja el.
Specjalizacja m.
Zajęcia praktyczne

Andrzej Postuła

Nauczane przedmioty:
Zajęcia praktyczne

Henryk Rarus

Nauczane przedmioty:
Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych
Zajęcia praktyczne
Pracownia elektrotechniki i elektroniki

Łukasz Sąkol

Nauczane przedmioty:
Wychowanie fizyczne

Krzysztof Smorczewski

Nauczane przedmioty:
Zajęcia praktyczne

Olga Sokół-Pawlicka

Nauczane przedmioty:
Język Niemiecki

Sławomir Szachulski

Nauczane przedmioty:
Lotnicze przedmioty zawodowe
Zajęcia praktyczne

Witold Tchórzewski

Nauczane przedmioty:
Budowa pojazdów samochodowych
Obsługa klienta w warsztacie blacharskim
Konstrukcja pojazdów samochodowych
Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych
Przysposobienie obronne
Technologia napraw blacharskich

Beata Trybus

Nauczane przedmioty:
Język angielski

Katarzyna Wloczek

Nauczane przedmioty:
Język polski
Wiedza o kulturze

Grzegorz Woźny

Nauczane przedmioty:
Zajęcia praktyczne

Leszek Zyman

Nauczane przedmioty:
Historia
Historia i wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie
Zajęcia praktyczne

Marek Żak

Nauczane przedmioty:
Przepisy ruchu drogowego
Podstawy przedsiębiorczości,
Nauka jazdy