Jacek Płowiec - dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych
nauczyciel dyplomowany
mgr, specjalność: Pedagogika i Doradztwo zawodowe, Logistyka w Transporcie, Organizacja i zarządzanie oświatą
Egzaminator OKE
nauczyciel przedmiotów zawodowych i zajęć praktycznych
Beata Fortuna - wicedyrektor
nauczyciel dyplomowany
mgr inż., specjalność: Inżynieria środowiska, Chemia, Bibliotekoznawstwo, Organizacja i zarządzanie oświatą
nauczyciel chemii
Chemia
Marek Żak - wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego i spraw wychowawczych
Nauczyciel dyplomowany
mgr, specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna, Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, Pedagogika lecznicza, Oligofrenopedagogika, Terapia pedagogiczna, Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu, Przygotowanie pedagogiczne, Przedsiębiorczość
nauczyciel Podstaw przedsiębiorczości, Przepisów ruchu drogowego, Instruktor nauki jazdy