1. Przewodniczący - Adam Bączkowski (2l)
  2. Zastępca - Jakub Sobelski (2l)
  3. Skarbnik - Sebastian Mruk (3b)
Pozostali członkowie:
  • Grzegorz Kulik (2b)
  • Piotr Maksymowicz (2l)
  • Paweł Lisok (1b)

Działalność Samorządu Uczniowskiego

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH 
NA ROK SZKOLNY 2017/2018
Wrzesień
• Ustalenie planu działań na cały rok 
• Pomoc w organizacji akademii na rozpoczęcie nowego roku szkolnego, udział w jej prowadzeniu 
• Pomoc w przygotowaniu uroczystości pożegnania wieloletniego pracownika szkoły, pana Józefa Słoty
Październik
• Kontynuacja akcji zbierania plastikowych nakrętek na rzecz Mai Sowy
• Inauguracja i prowadzenie akcji sprzedaży gadżetów z logo szkoły
• Pomoc w przygotowaniu uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela 
(przeprowadzenie konkursu i przyznanie wybranym nauczycielom nagród „Złotego tłoka”)
• Aktualizacja informacji na temat Samorządu Uczniowskiego na stronie internetowej szkoły
Listopad
• Pomoc w organizacji akademii z okazji Święta Odzyskania Niepodległości 
• Wsparcie p. Dobrochny Kurowskiej w zbiórce darów na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt w Sośnicy
Grudzień
• Podsumowanie pierwszego półrocza działalności nowego samorządu – zestawienie frekwencji uczęszczania przedstawicieli poszczególnych klas na zebrania SU, podsumowanie działań
Styczeń
• Uruchomienie „Skrzynki inicjatyw i pomysłów uczniowskich”, do której uczniowie będą mogli wrzucać listy z prośbami, propozycjami lub sugestiami dotyczącymi funkcjonowania szkoły
• Wsparcie p. Dobrochny Kurowskiej w organizacji 26. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Marzec
• Współudział w organizacji imprezy „Wagary w Samochodówce”
• Przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Samorządu Uczniowskiego w celu zastąpienia członków prezydium kończących szkołę w bieżącym roku szkolnym
Kwiecień
• Promocja szkoły podczas Gliwickich Targów Edukacyjnych – pomoc w organizacji stoiska ZSS, wybranie przedstawicieli
• Pożegnanie klas maturalnych – współudział w organizacji akademii
Maj
• Obchody Święta Konstytucji 3 Maja  - współudział w organizacji akademii
• Podsumowanie drugiego półrocza działalności SU
Czerwiec
• Udział i pomoc w koordynowaniu akcji „Sprzątanie Świata”
• Współorganizacja „Dnia Sportu”
• Pomoc w organizacji akademii na zakończenie roku szkolnego
Cały rok
• Zebrania Samorządu raz w miesiącu lub według potrzeb
• Doraźne opiniowanie w sprawach związanych z uczniami ZSS
• Prowadzenie gabloty informacyjnej SU