ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO