Próbna Matura z Operonem po raz pierwszy została zorganizowana w 2007 roku. Wzięło w niej wówczas udział ponad 70% szkół ponadgimnazjalnych.

Jako organizatorzy zadbaliśmy o zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa, dostarczając dyrektorom szkół materiały w zapieczętowanych przesyłkach. Po przeprowadzeniu próbnej matury odpowiedzi do testów zostały podane do publicznej wiadomości.

Próbny egzamin maturalny spotkał się z bardzo życzliwym przyjęciem ze strony grona nauczycielskiego, maturzystów i ich rodziców. Wszyscy podkreślali słuszność tego rodzaju przedsięwzięć w przyszłości.

Edycja 2018/2019

Ogólnopolska Próbna Matura z Operonem i British Council odbędzie się w dniach 20-23.11. 2018 r. Arkusze wraz z odpowiedziami znajdą Państwo godzinę po każdym egzaminie na stronie arkusze.gieldamaturalna.pl

 

HARMONOGRAM

20.11.2018 - 9:00 - Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym (170 min)
21.11.2018 - 9:00 - Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym (170 min)
22.11.2018 - 9:00 - Egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym (120 min)
23.11.2018 - 9:00 - Egzamin z przedmiotu dodatkowego na poziomie podstawowym (180 min)