Kto nie może oddać krwi?

Dyskwalifikacja stała
Poważne choroby układu krążenia aktualne lub przebyte, między innymi: 
   • wady serca (poza wadami wrodzonymi całkowicie wyleczonymi) 
   • choroba niedokrwienna mięśnia sercowego, 
   • stan po zawale mięśnia sercowego 
   • zaburzenia rytmu serca 
   • niewydolność krążenia 
   • miażdżyca znacznego stopnia 

 • Choroby pochodzenia naczyniowo-mózgowego (np. stan po udarze mózgu) 
 • Poważne choroby układu pokarmowego (w tym schorzenia wątroby), oddechowego, moczowego, nerwowego (szczególnie padaczka, nawracające choroby psychiczne, organiczne schorzenia układu nerwowego oraz przewlekłe choroby OUN - ośrodkowego układu nerwowego) 
 • Poważne choroby skóry (w tym łuszczyca) 
 • Choroby krwi i układu krwiotwórczego, zaburzenia krzepnięcia w wywiadzie 
 • Choroby metaboliczne i układu endokrynnego np. cukrzyca, choroby tarczycy, nadnerczy itp. 
 • Choroby układowe np. kolagenozy 
 • Nowotwory złośliwe 
 • Choroby zakaźne: 
   • WZW typu B, WZW typu C, wirusowe zapalenia wątroby w wywiadzie 
   • Każda żółtaczka o niejasnej etiologii 
   • babeszjoza 
   • Kala Azar (leiszmanioza trzewna) 
   • Trypanosoma Cruzi (Gorączka Chagasa) 
   • promienica 
   • tularemia HLTV I/II - retrowirus uważany m.in. za czynnik wywołujący białaczkę / chłoniaka z komórek T u dorosłych - występuje endemicznie w południowej Japonii 
 • Nosicielstwo wirusa HIV oraz zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS) 
 • Przebywanie na obszarach endemicznego występowania malarii nieprzerwanie przez 6 miesięcy, jeżeli wynik badań w kierunku malarii przeprowadzonych wcześniej niż 4 miesiące po powrocie jest dodatni lub jeśli nie wykonano tych badań 
 • Przynależność do grup , które ze względu na swoje zachowania seksualne są szczególnie narażone na zakażenia poważnymi chorobami, mogącymi przenosić się drogą krwi w tym: 
   • narkomanii, 
   • osoby uprawiające prostytucję 
   • osoby często zmieniające partnerów seksualnych 
 • Osoby mające partnerów seksualnych z wyżej wymienionych grup 
 • Lekozależność, alkoholizm 
 • Choroba Creutzfelda-Jakoba, osoby u których wywiad rodzinny wskazuje na zagrożenie gąbczastym zapaleniem mózgu ( TSE ) 
 • Kiła 
 • Przebycie przeszczepu rogówki, opony twardej, leczenia kiedykolwiek hormonem wzrostu uzyskanym z ludzkich przysadek 
 • Leczenie bezpłodności w latach 1965-1985 zastrzykami hormonów 
 • Przebywanie w okresie 01.01.1980do 31.12.1996 r. łącznie przez 6 m-cy lub dłużej w Wielkiej Brytanii , Francji, Irlandii, 
 • Osoby, które po 01.01.80 r. otrzymały przetoczenie krwi i jej składników we Francji, W. Brytanii i Irlandii, 
 • Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych ( np. dopalacze ), 
 • Każdy przypadek stosowania domięśniowo lub dożylnie leków, które nie zostały przepisane przez lekarza, 
 • Biorcy ksenoprzeszczepów ( tj. przeszczepów tkanek odzwierzęcych ). 
Dyskwalifikacja tymczasowa
 • okres miesiączkowania i 3 dni po zakończeniu 
 • 7 dni po zabiegu usunięcia zęba, leczeniu przewodowym i innych drobnych zabiegach chirurgicznych 
 • Do następnego dnia po leczeniu zęba i wizycie u stomatologa 
 • 6 miesięcy w przypadku większych operacji i innych zabiegów medycznych wykonywanych sprzętem wielokrotnego użytku i przebiegających z naruszeniem skóry lub błon śluzowych 
 • 6 miesięcy po wykonaniu tatuażu, zakładaniu kolczyków itp. 
 • 6 miesięcy od zabiegu akupunktury ( o ile nie został wykonany przez wykwalifikowanego lekarza przy użyciu jednorazowych igieł ) 
 • 6 miesięcy od kontaktu z obcą krwią (kontakt śluzówki z krwią lub ukłucie igłą) 
 • 6 miesięcy od zabiegu endoskopii z użyciem fiberoendoskopu (np. gastroskopia, kolonskopia, artroskopia) 
 • czas do pełnego wyleczenia w przypadku ostrych chorób (np. układu pokarmowego, moczowego, oddechowego) w przypadku leczenia antybiotykami musi upłynąć 14 dni od zakończenia leczenia 
 • Okres , gdy wartość ciśnienia tętniczego nie mieści się w granicach 105/60 - 180/100 mm Hg, tętno miarowe 50 - 100/min. 
 • 2 lata po wyleczeniu gruźlicy i otrzymaniu od lekarza ftyzjatry zaświadczenia o wyleczeniu 
 • choroby zapalne ( niezagojone rany ) stany uczuleniowe skóry i okres odczulania, zaostrzenie przewlekłej choroby alergicznej, 
 • opryszczka wargowa 
 • 1 rok od zakończenia rzeżączki 
 • 6 miesięcy od powrotu z krajów o wysokiej zachorowalności na AIDS (np. Afryka Środkowa i Zachodnia, Tajlandia) 
 • 6 miesięcy od powrotu z rejonów gdzie endemicznie występują choroby tropikalne (jeśli nie wystąpiły w tym okresie objawy choroby) 
 • 12 miesięcy od powrotu z rejonów , gdzie endemicznie występuje malaria, jeśli nie wystąpiły w tym okresie objawy choroby (4 miesiące pod warunkiem negatywnych wyników badań wykonanych metodami immunologicznymi lub biologii molekularnej) 
 • Przebywanie na obszarach endemicznego występowanie malarii nieprzerwanie przez 6 miesięcy dyskwalifikuje dawcę na okres 4 miesięcy, po tym okresie zakwalifikowanie jest możliwe pod warunkiem negatywnych wyników badań wykonanych metodami immunologicznymi lub biologii molekularnej 
 • 2 lata od potwierdzonego wyleczenia brucelozy i gorączki Q 
 • 3 lata po zakończeniu leczenia i braku objawów malarii (pod warunkiem, że badania immunologiczne lub metodami biologii molekularnej dają wyniki negatywne) 
 • 2 lata po przebyciu gorączki reumatycznej, jeśli nie wystąpiła przewlekła choroba serca 
 • 2 lata od potwierdzonego wyleczenia zapalenia szpiku 
 • 6 miesięcy od całkowitego wyleczenia toksoplazmozy 
 • 6 miesięcy od wyleczenia mononukleozy zakaźnej 
 • 6 miesięcy po porodzie lub po zakończeniu ciąży 
 • 6 miesięcy po przetoczeniu krwi i jej składników 
 • 6 miesięcy po przeszczepie ludzkich komórek i tkanek 
 • co najmniej 2 tygodnie po przebyciu choroby zakaźnej i uzyskaniu prawidłowych wyników badań klinicznych i laboratoryjnych 
 • 2 tygodnie po przebyciu grypy, zakażenia grypopochodnego i gorączce powyżej 38 stopni C 
 • 2 tygodnie po zaprzestaniu przyjmowania antybiotyków 
 • kontakt z chorobami zakaźnymi dyskwalifikuje na czas równy inkubacji danej choroby (zwykle 4 tygodnie) 
 • bliski kontakt w warunkach domowych z chorym na wirusowe zapalenie wątroby dyskwalifikuje na okres 6 miesięcy 
 • okres pozbawienia wolności i 6 miesięcy po odbytej karze więzienia 
 • po szczepieniach okresowo na czas uzależniony od rodzaju szczepionki: 
   • 4 tygodnie od szczepienia szczepionkami z osłabionymi bakteriami i wirusami przeciw BCG, odrze, różyczce, żółtej febrze, nagminnemu zapaleniu ślinianek przyusznych, nagminnemu porażeniu dziecięcemu, durowi brzusznemu, cholerze 
   • 48 godzin od szczepienia szczepionkami z zabitymi bakteriami, riketsjami, wirusami przeciw cholerze, durowi brzusznemu, krztuścowi, durowi plamistemu, nagminnemu porażeniu dziecięcemu 
   • 48 godzin od szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (bez kontaktu z chorobą) 
   • 1 tydzień w przypadku szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (bez kontaktu z chorobą) 
   • 3 miesiące po biernym uodparnianiu surowicami odzwierzęcymi 
   • 48 godzin od przyjęcia anatoksyny błonicowej i tężcowej 
   • 48 godzin od przyjęcia szczepionki przeciw wściekliźnie i kleszczowemu zapaleniu mózgu, a 1 rok w przypadku ryzyka zakażenia Zespół Szkół Samochodowych w Gliwicach

im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota"


ul. Kilińskiego 24a, 44-122 Gliwice

sekretariat@zss.gliwice.eu

32 231 49 11 lub 32 230 19 93
 
Sabina Karwacka – inspektor ochrony danych osób w Zespołu Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Gliwicach

tel: 32 230 19 93

Masz pytanie? Wyślij wiadomość

Warsztaty Szkolne:


ul. Strzelców Bytomskich 25
44-109 Gliwice Łąbędy

32 234 19 45

zssam.warsztaty@gmail.com

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów:


ul. Strzelców Bytomskich 25
44-109 Gliwice Łąbędy

32 234 21 50

poniedziałek - piątek 8:00 - 19:00
sobota 8:00 - 13:00