Procedura oddawania krwi


Jeśli podjąłeś decyzję o oddaniu krwi, pomożemy Ci przygotować się do tego wydarzenia.

Pamiętaj: zgłaszając się do oddania krwi powinieneś być zdrowy, wypoczęty i po lekkim niskotłuszczowym posiłku. 
Uwaga: jednorazowe oddanie 450 ml krwi nazywamy donacją

Przywileje krwiodawcy

Krwiodawstwo jest oparte na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi. 
Osobie, która została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi i oddała bezpłatnie krew przysługuje tytuł "Honorowy Dawca Krwi'' oraz możliwość uzyskania legitymacji HDK. 


Jak zachować się po oddaniu krwi

Jak zachować się po oddaniu krwi : 
   • Należy stosować się do zaleceń lekarza lub personelu pobierającego krew, 
   • Odpowiednio długo trzymać uciśnięte miejsce wkłucia ( wyprostowana ręka w łokciu) 
   • W dniu oddania krwi nie nosić ciężarów, unikać pośpiechu i energicznych ćwiczeń fizycznych, 
   • Pozostać w miejscu oddania krwi ok. pół godziny, 

Kto może oddać krew?

Osoby od 18 do 65 roku życia:
 • które ważą co najmniej 50 kilogramów; 
 • u których w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie wykonano akupunktury, tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała; 

Co się dzieje z pobraną krwią

Krew pobiera się do pojemników jednorazowego użytku, wykonanych z tworzywa sztucznego. Służą one zarówno do pobierania, jak i preparatyki oraz przechowywania.
Podczas pobierania krew jest stale mieszana, aby zapewnić jej odpowiedni kontakt z roztworem zapobiegającym krzepnięciu. Do tego celu służą tak zwane wagomieszarki. Kontrolują one jednocześnie czas trwania donacji oraz objętość pobieranej krwi.

Grupy Krwi

Populacja ludzka jest zróżnicowana serologicznie na skutek występowania, m.in. na powierzchni krwinek czerwonych różnych antygenów. Największe znaczenie ze względów praktyki medycznej i diagnostycznej mają:
   • układ ABO 
   • układ Rh 
   • układ Kell. 

Informacje o obalaniu stereotypów

Ponad połowa Polaków uważa, że krew można wyprodukować w laboratorium. Jest to jeden z najczęściej powielanych stereotypów na temat krwiodawstwa. Krwi ani żadnych produktów krwiopodobnych nie da się uzyskać sztucznie. Jedyną jej fabryką jest ludzki organizm.

Co to jest krew?

Krew jest tkanką płynną, krążącą w naczyniach krwionośnych dzięki czynności serca. 
Składa się z elementów morfotycznych (komórek) i z osocza, stanowiącego jej część płynną. Ze względu na rozpraszanie promieni świetlnych przez komórki, krew jest nieprzezroczysta, a dzięki hemoglobinie zawartej w erytrocytach ma intensywnie czerwony kolor, przy czym krew tętnicza ma kolor żywoczerwony, a żylna - ciemnoczerwony. Ilość krwi w organizmie dorosłego człowieka to ok. 5,0 - 5,5 litrów, co stanowi ok. 8% masy ciała.

Kto nie może oddać krwi?

Dyskwalifikacja stała
Poważne choroby układu krążenia aktualne lub przebyte, między innymi: 
   • wady serca (poza wadami wrodzonymi całkowicie wyleczonymi) 
   • choroba niedokrwienna mięśnia sercowego, 
   • stan po zawale mięśnia sercowego 
   • zaburzenia rytmu serca 
   • niewydolność krążenia 
   • miażdżyca znacznego stopnia 

Choroby zakaźne

Podejrzewasz, że możesz być zarażony- nie oddawaj krwi
HIV- jest to wirus, który atakuje system odpornościowy człowieka. Osoby zakażone przyjmują leki, które pozwalają żyć z wirusem wiele lat, ale należy pamiętać, że zakażenie HIV wywołuje AIDS

Metody oddawania krwi

Metoda konwencjonalna 
Dawca oddaje krew pełną w ilości 450 ml w czasie około 5-10 minut. Krew pełna może być pobrana nie częściej niż 6 razy w roku od mężczyzny i 4 razy w roku od kobiety. Przerwa między oddaniami krwi nie może być krótsza niż 8 tygodni.
Metoda trombaferezy
dawca oddaje tylko wybrane elementy komórkowe krwi ( płytki w ilości ok. 250 ml w czasie 60 min ). Zabiegi trombaferezy można wykonać do 12 razy w roku, a przerwa między nimi wynosi co najmniej 4 tygodnie. 

Rys historyczny leczenia krwią

Według zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia ( WHO ) i Rady Europy, każdy kraj powinien być samowystarczalny w zakresie zaopatrzenia w krew i jej składniki. 
Wskaźnikami mówiącymi o poziomie krwiodawstwa i krwiolecznictwa w danym kraju są : liczba oddań krwi oraz liczba dawców przypadających na 1000 mieszkańców. 

Zespół Szkół Samochodowych w Gliwicach

im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota"


ul. Kilińskiego 24a, 44-122 Gliwice

sekretariat@zss.gliwice.eu

32 231 49 11 lub 32 230 19 93
 
Sabina Karwacka – inspektor ochrony danych osób w Zespołu Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Gliwicach

tel: 32 230 19 93

Masz pytanie? Wyślij wiadomość

Warsztaty Szkolne:


ul. Strzelców Bytomskich 25
44-109 Gliwice Łąbędy

32 234 19 45

zssam.warsztaty@gmail.com

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów:


ul. Strzelców Bytomskich 25
44-109 Gliwice Łąbędy

32 234 21 50

poniedziałek - piątek 8:00 - 19:00
sobota 8:00 - 13:00