GIMNAZJALISTO!
Chcesz zdobyć interesujący zawód?
Przyjdź do szkoły, która szczyci się ponad 60- letnią tradycją! Gliwicka  SAMOCHODÓWKA zapewni Ci edukację na odpowiednim poziomie!
Szkoła  kształci w następujących kierunkach:
 
Technikum nr 7, 4-letnie kształcenie w zawodach:
 • technik pojazdów samochodowych 311513 - 75 miejsc
     
  Opis zawodu
  Technik pojazdów samochodowych – to zawód związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.
  Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
  - organizowania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;
  - oceny stanu technicznego pojazdów, ustalania przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw;
  - wykonywania napraw pojazdów samochodowych;
  - kontrolowania jakości wykonanych napraw;
  - prowadzenia usług motoryzacyjnych;
  - sprzedaży pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych;
  - prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych;
  - kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.
  Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w:
  - stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych;
  - zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych;
  - salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi;

 • technik mechanik lotniczy 315317 - 15 miejsc
     

  Opis zawodu
  Technik mechanik lotniczy jest zawodem kształconym od wielu lat. Technik mechanik lotniczy wykonuje obsługi liniowe i hangarowe statków powietrznych, oceny techniczne oraz naprawy zespołów i wyposażenia statków powietrznych. 
  Technicy mechanicy lotniczy pracują przeważnie na lotniskach przy wykonywaniu obsług technicznych statków powietrznych, ale znajdują również zatrudnienie w firmach zajmujących się serwisowaniem statków powietrznych oraz w zakładach produkcyjnych przemysłu lotniczego.

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3, 3-letnie kształcenie w zawodach: 
 • mechanik pojazdów samochodowych 723103 12 miejsc
     
  Opis zawodu:
  Mechanik pojazdów samochodowych - to kierunek związany z obsługą pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, obecnie produkowanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.
  Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
  - użytkowania pojazdów samochodowych,
  - diagnozowania pojazdów samochodowych,
  - naprawiania pojazdów samochodowych,
  - kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.
  Osiągnięte procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w:
  - stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych,
  - zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,
  - salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi,
  - przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
  - przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,
  - firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych.

 • elektromechanik pojazdów samochodowych 741203 8 miejsc
       

  Opis zawodu:
  Elektromechanik pojazdów samochodowych diagnozuje i naprawia systemy sterowania silnikiem oraz układy bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Instaluje i uruchamia w samochodzie elektryczne i elektroniczne urządzenia sterujące, zabezpieczające i sygnalizacyjne. W szczególności połączone magistralami danych typu: CAL, LIN sprawdza zapłon i światła samochodowe, przeprowadza konserwację, wykonuje naprawy uszkodzonych elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych, posługując się przyrządami pomiarowymi i urządzeniami diagnostycznymi. Podczas pracy posługuje się typowymi narzędziami ślusarskimi, kluczami dynamometrycznymi, wkrętakami z napędem elektrycznym i pneumatycznym oraz specjalistycznymi przyrządami pomiarowymi i diagnostycznymi.
  Przyjmuje samochody lub zespoły samochodowe do naprawy i sporządza protokół przyjęcia. Metodami diagnostycznymi ustala rodzaj niesprawności i ich przyczyny. Ustala sposób usunięcia niesprawności dotyczącej wymiany zespołu, części zespołu lub ich naprawy. Demontuje zespół, czyści go, weryfikuje, wymienia lub naprawia elementy. Montuje wiązki elektryczne i elementy osprzętu elektrycznego obejmującego urządzenia zasilające, sterujące, sygnalizujące, oświetleniowe i zabezpieczające. Konserwuje instalację urządzeń elektrycznych i elektronicznych samochodu, dokonuje przeglądów okresowych i bieżącej obsługi układów elektrycznych. Przeprowadza badania diagnostyczne i usuwa usterki układów elektrycznych. Przestrzega wymagań warunkujących dopuszczenie pojazdu do ruchu. 
  Dokonuje rozliczeń kosztów materiałów i robocizny usług naprawczych. Powinien nawiązywać kontakt z klientem, przekonywująco negocjować zakres prac oraz ceny za usługę. 

 • mechanik motocyklowy 723107– 8 miejsc 
     
  Opis zawodu:
  Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik motocyklowy powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z obsługą, użytkowaniem, diagnostyką oraz naprawą motocykli. Czynności zawodowe mechanika motocyklowego obejmują także demontaż i montaż motocykli, ich rozruch, regulację oraz zabezpieczenia antykorozyjne. Wprowadzanie nowych rozwiązań technicznych oraz technologicznych przez producentów motocykli wymaga stałej aktualizacji wiedzy i umiejętności specjalistycznych w tym zawodzie.
  Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w:
  - stacjach obsługi motocykli,
  - przedsiębiorstwach produkcyjnych i naprawczych motocykli,
  - salonach sprzedaży motocykli i instytucjach zajmujących się obrotem częściami motocyklowymi,
  - przedsiębiorstwach świadczących usługi transportowe,
  - przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,
  - przedsiębiorstwach zajmujących się likwidacją i recyklingiem motocykli.

 • kierowca mechanik 832201 – 8 miejsc
  Opis zawodu:
  Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kierowca mechanik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
  - prowadzenia pojazdów samochodowych;
  - wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy;
  - prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego rzeczy;
  - wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego;
  - oceniania stanu technicznego oraz naprawy środków transportu drogowego.
 
Wszystkim pełnoletnim, bez względu na ukończoną, rozpoczętą czy przerwaną naukę w dowolnym typie szkoły, proponujemy: 

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY (KKZ)
 • M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 
 • M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
 • M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.
KKZ realizowane są w formie zaocznej, zajęcia odbywają się w piątki i soboty.
Szkoła zapewnia:
 • efektywne kształcenie w zawodach branży motoryzacyjnej: technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, a od ubiegłego roku szkolnego technik mechanik lotnictwa
 • prawo jazdy kat. B w ramach programu nauczania,
 • możliwość uzyskania certyfikatów kwalifikacji i umiejętności zawodowych KSAPL branży motoryzacyjnej,
 • możliwość ukończenia kursu i zdobycia certyfikatu uprawniającego do prowadzenia wózków jezdniowych ("widlaki", itp)
 • możliwość współpracy z firmami branży samochodowej powiatu gliwickiego,
 • organizację praktyk zawodowych poza szkołą przewidzianych w cyklu kształcenia,
 • udział uczniów w projektach unijnych,
 • dobre przygotowanie do wejścia na rynek pracy,
 • wycieczki naukowe do zakładów przemysłowych i uczelni wyższych,
 • zajęcia pozalekcyjne w tym sportowe (piłka siatkowa, koszykowa, ręczna i nożna, narciarstwo i snowboard),
 • wyjazdy integracyjne, dydaktyczne, sportowe, turystyczno- krajoznawcze dla uczniów szkoły, w kraju i za granicą,
 • możliwość twórczej pracy w Samorządzie Uczniowskim i radiowęźle szkolnym,
 • udział w przedsięwzięciach w zakresie wolontariatu, pomocy społecznej (liczne akcje charytatywne, społeczne i środowiskowe)

     

Zespół Szkół Samochodowych w Gliwicach

im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota"


ul. Kilińskiego 24a, 44-122 Gliwice

sekretariat@zss.gliwice.eu

32 231 49 11 lub 32 230 19 93
 
Sabina Karwacka – inspektor ochrony danych osób w Zespołu Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Gliwicach

tel: 32 230 19 93

Masz pytanie? Wyślij wiadomość

Warsztaty Szkolne:


ul. Strzelców Bytomskich 25
44-109 Gliwice Łąbędy

32 234 19 45

zssam.warsztaty@gmail.com

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów:


ul. Strzelców Bytomskich 25
44-109 Gliwice Łąbędy

32 234 21 50

poniedziałek - piątek 8:00 - 19:00
sobota 8:00 - 13:00