01.09.2022Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
14.09.2022Zebrania z rodzicami
23.09.2022Obchody jubileuszu 70-lecia szkoły
30.09.2022Rajd integracyjny klas pierwszych
03-23.10.2022Praktyki zawodowe kl. 3b
07.10.2022Ślubowanie klas pierwszych
13.10.2022Obchody Dnia Edukacji Narodowej
31.10.2022Dzień wolny od zajęć dyd.-wychowawczych – technikum i szkoła branżowa (poniedziałek, przed świętem Wszystkich Świętych)
07.11-02.12.2022Praktyki zawodowe kl. 3b
10.11.2022Szkolne obchody Dnia Niepodległości
16.11.2022Zebrania z rodzicami
21.11-16.12.2022Praktyki zawodowe kl. 4b
12.12.2022Termin wystawiania ocen niedostatecznych w klasach maturalnych
14.12.2022Termin wystawiania pozostałych ocen w klasach maturalnych
16.12.2022Koniec I semestru w klasach maturalnych (kl. 4c, 4d, 4e)
16.12.2022egzamin semestralny przedmiotów teoretycznych - Branżowa Szkoła II Stopnia nr 2 (BSII)
17.12.2022egzamin semestralny przedmiotów zawodowych - Branżowa Szkoła II Stopnia nr 2 (BSII)
21.12.2022Konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych
23.12.-31.12.2022Zimowa przerwa świąteczna
09.01.2023Termin wystawiania ocen niedostatecznych po 1 semestrze
09.01.2023Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – część praktyczna
10.01.2023Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – część pisemna
10.01.2023Dzień wolny od zajęć dyd.-wychowawczych – technikum i szkoła branżowa
11.01.2023Termin wystawiania pozostałych ocen po 1 semestrze
13.01.2023Zakończenie I semestru w klasach przejściowych
16-29.01.2023Ferie zimowe
01.02.2023Konferencja klasyfikacyjna po 1 semestrze klas przejściowych
01.02.2023Zebrania z rodzicami
03.02.2023Studniówka
08.02.2023Konferencja plenarna po I semestrze
06-31.03.2023Praktyki zawodowe kl. 3a
marzec/kwiecieńPróbne egzaminy maturalne
06-11.04.2023Wiosenna przerwa świąteczna
19.04.2023Zebrania z rodzicami
21.04.2023Termin wystawiania ocen niedostatecznych w klasach maturalnych (kl. 4c, 4d, 4e)
24.04.2023Termin wystawiania pozostałych ocen w klasach maturalnych (kl. 4c, 4d, 4e)
26.04.2023Konferencja klasyfikacyjna w klasach maturalnych (kl. 4c, 4d, 4e)
28.04.2023Koniec II semestru w klasach maturalnych (kl. 4c, 4d, 4e)
02.05.2023Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – technikum i szkoła branżowa
04,05,08.05.2023Egzamin maturalny – część pisemna
04,05,08.05.2023Dzień wolny od zajęć dyd.-wychowawczych – technikum i szkoła branżowa (egzamin maturalny)
08.05-02.06.2023Praktyki zawodowe kl. 4a
02.06.2023Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe - część pisemna
02.06.2023Dzień wolny od zajęć dyd.-wychowawczych – technikum i szkoła branżowa (egzamin zawodowy)
09.06.2023Dzień wolny od zajęć dyd.-wychowawczych – technikum i szkoła branżowa (piątek po Bożym Ciele)
16.06.2023Termin wystawiania ocen niedostatecznych
19.06.2023Termin wystawiania pozostałych ocen
20.06.2023Konferencja klasyfikacyjna
23.06.2023Zakończenie roku szkolnego
24.06-31.08.2023Ferie letnie
21.08.2023Egzamin maturalny poprawkowy - część ustna
22.08.2023Egzamin maturalny poprawkowy - część pisemna
28.08.2023Egzaminy poprawkowe