Kalendarium rok szkolny 2020/2021
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 01.09.2020
Zebrania z rodzicami 09.09.2020
Zebrania z rodzicami 04.11.2020
Próbna Matura z Operonem 24-27.11.2020
Termin wystawiania ocen niedostatecznych  07.12.2020
Termin wystawiania pozostałych ocen 09.12.2020
Koniec I semestru  11.12.2020
Konferencja klasyfikacyjna 14.12.2020
Zebrania z rodzicami 16.12.2020
Zimowa przerwa świąteczna 23.12.-31.12.2020
Egzamin zawodowy – etap praktyczny  11.01.2021
Egzamin zawodowy – etap pisemny 12.01.2021
Konferencja plenarna 13.01.2021
Egzamin zawodowy – etap praktyczny (MG.18) 15.01.2021 
Ferie zimowe 1-14.02.2021
Studniówka 23.01.2021
Zebrania z rodzicami 24.03.2021
Rekolekcje  29-31.03.2021
Wiosenna przerwa świąteczna 1-6.04.2021
Termin wystawiania ocen niedostatecznych – klasy 4  23.04.2021
Termin wystawiania pozostałych ocen – klasy 4  27.04.2021
Praktyka zawodowa kl. 3b, 3l 12.04.2021 – 07.05.2021
Konferencja klasyfikacyjna – klasy 4  28.04.2021
Zakończenie roku szk. – klasy 4  30.04.2021
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – technikum, branżowa (matury) 4-5-6-7.05.2021
Egzamin maturalny  4-20.05.2021
Matury próbne w klasach III 05.2021
Konsultacje z rodzicami 19.05.2021
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – technikum, branżowa 4.06.2021
Termin wystawiania ocen niedostatecznych  16.06.2021
Termin wystawiania pozostałych ocen  18.06.2021
Konferencja klasyfikacyjna  21.06.2021
Egzaminy klasyfikacyjne  24.06.2021
Egzamin zawodowy – etap praktyczny  21.06.2021
Egzamin zawodowy – etap pisemny 22.06.2021
Egzamin zawodowy – etap praktyczny 23.06-8.07.2021
Zakończenie roku szkolnego 25.06.2021
Egzaminy poprawkowe 23-27.08.2021

*ewentualne zmiany będą zamieszczane na bieżąco na stronie szkoły