Kalendarium rok szkolny 2021/2022
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 01.09.2021
Zebrania z rodzicami 08.09.2021
Zebrania z rodzicami 03.11.2021
Termin wystawiania ocen niedostatecznych  13.12.2021
Termin wystawiania pozostałych ocen 15.12.2021
Koniec I semestru  17.12.2021
Konferencja klasyfikacyjna 20.12.2021
Zebrania z rodzicami 22.12.2021
Zimowa przerwa świąteczna 23.12.-31.12.2021
Egzamin zawodowy – etap praktyczny  10.01.2022
Egzamin zawodowy – etap pisemny 11.01.2022
Egzamin zawodowy – etap praktyczny (MG.18) 10.01.2022-6.02.2022
Studniówka 28.01.2022
Ferie zimowe 14-27.02.2022
Zebrania z rodzicami 23.03.2022
Rekolekcje  11-13.04.2022
Wiosenna przerwa świąteczna 14-19.04.2022
Termin wystawiania ocen niedostatecznych – klasy 4  22.04.2022
Termin wystawiania pozostałych ocen – klasy 4  25.04.2022
Praktyka zawodowa kl. 3a, 3b 7.03. – 1.04.2022
Konferencja klasyfikacyjna – klasy 4  27.04.2022
Zakończenie roku szk. – klasy 4  29.04.2022
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – technikum, branżowa (matury) 4-6.05.2022
Egzamin maturalny  4-20.05.2022
Matury próbne w klasach III 05.2022
Konsultacje z rodzicami 18.05.2022
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – technikum, branżowa 2.06.2022
Termin wystawiania ocen niedostatecznych  13.06.2022
Termin wystawiania pozostałych ocen  15.06.2022
Konferencja klasyfikacyjna  21.06.2022
Egzaminy klasyfikacyjne  20.06.2022
Egzamin zawodowy – etap praktyczny  20.06.2022
Egzamin zawodowy – etap pisemny 21.06.2022
Egzamin zawodowy – etap praktyczny 22.06. - 6.07.2022
Zakończenie roku szkolnego 24.06.2022
Egzaminy poprawkowe 24-29.08.2022

*ewentualne zmiany będą zamieszczane na bieżąco na stronie szkoły