IDO

Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota”- administrator danych osobowych przetwarzanych przez Zespół Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Gliwicach informuje, że osoby, których dane dotyczą, mogą się kontaktować się z powołanym 25 maja 2018 roku inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.


Dane kontaktowe:

Sabina Karwacka – inspektor ochrony danych osób w Zespołu Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Gliwicach


e- mail: iod@zssam-gliwice.pl


Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie telefonicznie pod numerem
tel: 32 230 19 93 , wskazując formę w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane niezbędne do sposobu udzielenia tejże odpowiedzi.


Informacja zwrotna zostanie przekazana nie później niż w terminie do 14 dni od daty złożenia zapytania.

Zespół Szkół Samochodowych w Gliwicach

im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota"


ul. Kilińskiego 24a, 44-122 Gliwice

sekretariat@zss.gliwice.eu

32 231 49 11 lub 32 230 19 93
 
Sabina Karwacka – inspektor ochrony danych osób w Zespołu Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Gliwicach

tel: 32 230 19 93

Masz pytanie? Wyślij wiadomość

Warsztaty Szkolne:


ul. Strzelców Bytomskich 25
44-109 Gliwice Łąbędy

32 234 19 45

zssam.warsztaty@gmail.com

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów:


ul. Strzelców Bytomskich 25
44-109 Gliwice Łąbędy

32 234 21 50

poniedziałek - piątek 8:00 - 19:00
sobota 8:00 - 13:00