Grupy Krwi

Populacja ludzka jest zróżnicowana serologicznie na skutek występowania, m.in. na powierzchni krwinek czerwonych różnych antygenów. Największe znaczenie ze względów praktyki medycznej i diagnostycznej mają:
      • układ ABO 
      • układ Rh 
      • układ Kell. 

Częstość występowania poszczególnych cech grupowych bywa różna w obrębie poszczególnych ras. W odniesieniu do niektórych układów grupowych, np. ABO, istnieją znaczące różnice w występowaniu poszczególnych antygenów u ludzi należących do różnych grup etnicznych. 
W Polsce najczęściej występującą grupą krwi jest grupa A (około 40% populacji) na drugim miejscu znajduje się grupa O (około 30%), rzadziej spotyka się grupę B (około 20%) i AB (poniżej10%populacji).

Układ ABO jest najważniejszy z punktu widzenia bezpieczeństwa biorcy krwi, ponieważ przeciwciała do jego antygenów stanowią stały składnik ludzkiej krwi, co może prowadzić do ciężkich, a nawet śmiertelnych powikłań w razie przetoczeń niezgodnych grupowo. 


Zespół Szkół Samochodowych w Gliwicach

im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota"


ul. Kilińskiego 24a, 44-122 Gliwice

sekretariat@zss.gliwice.eu

32 231 49 11 lub 32 230 19 93
 
Sabina Karwacka – inspektor ochrony danych osób w Zespołu Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Gliwicach

tel: 32 230 19 93

Masz pytanie? Wyślij wiadomość

Warsztaty Szkolne:


ul. Strzelców Bytomskich 25
44-109 Gliwice Łąbędy

32 234 19 45

zssam.warsztaty@gmail.com

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów:


ul. Strzelców Bytomskich 25
44-109 Gliwice Łąbędy

32 234 21 50

poniedziałek - piątek 8:00 - 19:00
sobota 8:00 - 13:00