Krzysztof Bielec
Nauczane przedmioty: 
Przedmiotów zawodowe, 
Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym
Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych
Pracownia elektromechaniki i elektroniki
Zajęcia praktyczne 

Monika Bielec 
 
Budzynowski Jan 
 
Aleksander Czapla
Nauczane przedmioty:
Nauki jazdy  
Podstawy przedsiębiorczości

Grzegorz Czarny
Nauczane przedmioty: 
Geografia 
Wychowania fizyczne
 
Adam Dziedzic
Nauczane przedmioty: 
Biologia
Wychowanie do życia w rodzinie 
 
Adam Frelich
Nauczane przedmioty: 
Zajęcia praktyczne
Zawodowe

Joanna Gabryelska
Bibliotekarz

Zbigniew Gondek
Nauczane przedmioty:
Pracownia elektromechaniki i elektroniki
Pracownia elektrotechniki i elektroniki
Specjalizacja el.
Specjalizacja m.
Zajęcia praktyczne

 
Grimm Grzegorz 
 
Sabina Karwacka
Nauczane przedmioty: 
Podstawy konstrukcji maszyn
Konstrukcje mechaniczne
Technologia z materiałoznawstwem
Fizyka z informatyką w technice
Rysunek Techniczny
Organizacja pracy i kompetencje społeczne
Bezpieczeństwo i higiena pracy

Andrzej Kierat 
Nauczane przedmioty:
Zajęcia praktyczne 
 
Kołodziejczyk Leszek
 
Krasiński Jarosław 
 
Piotr Krawiec
Nauczane przedmioty: 
Nauka jazdy
Zajęcia praktyczne

Marta Kriegel
Nauczane przedmioty: 
Język angielski
Język obcy zawodowy

Bernadeta Kruczek
Nauczane przedmioty: 
Język niemiecki

Piotr Kuczora
Nauczane przedmioty: 
Zajęcia praktyczne

Dobrochna Kurowska
Nauczane przedmioty: 
wychowanie fizyczne

Małgorzata Kusz
Nauczane przedmioty: 
Matematyka 
Technologia informacyjna

ks. Laskowski Mariusz
Nauczane przedmioty: 
Religia/etyka

Łukasz Lewiński
Nauczane przedmioty: 
Nauka Jazdy
Wiedza o społeczeństwie

Agnieszka Markucik
Nauczane przedmioty: 
Matematyka
 
Mielewska Magdalena
Nauczane przedmioty: 
Język polski
Wiedza o kulturze
 

Ewa Mirska-Łopyta 
Nauczane przedmioty: 
Fizyka

Jan Mularczyk
Nauczane przedmioty: 
Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych
Elektrotechnika i elektronika
Podstawy elektrotechniki i elektroniki
Pracownia elektrotechniki i elektroniki
Urządzenia elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych
 
Janusz Napora 
Nauczane przedmioty:
Zajęcia praktyczne 

Witold Nowak
Nauczane przedmioty: 
Zajęcia praktyczne

Jan Pałka
Nauczane przedmioty: 
Zajęcia praktyczne
Przedmioty zawodowe
 
Damian Pelczarski
Nauczane przedmioty: 
Religia

Marek Płaszewski
Nauczane przedmioty: 
Zajęcia praktyczne

Robert Podkowik
Nauczane przedmioty: 
Zajęcia praktyczne

Walter Podkowik
Nauczane przedmioty: 
Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych
Pracownia elektromechaniki i elektroniki
Specjalizacja el.
Specjalizacja m.
Zajęcia praktyczne

Andrzej Postuła
Nauczane przedmioty: 
Zajęcia praktyczne

Henryk Rarus
Nauczane przedmioty: 
Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych
Zajęcia praktyczne
Pracownia elektrotechniki i elektroniki

Łukasz Sąkol
Nauczane przedmioty: 
Wychowanie fizyczne

Krzysztof Smorczewski
Nauczane przedmioty: 
Zajęcia praktyczne

Olga Sokół-Pawlicka
Nauczane przedmioty: 
Język Niemiecki

Sławomir Szachulski
Nauczane przedmioty: 
Lotnicze przedmioty zawodowe
Zajęcia praktyczne

Witold Tchórzewski
Nauczane przedmioty: 
Budowa pojazdów samochodowych
Obsługa klienta w warsztacie blacharskim
Konstrukcja pojazdów samochodowych
Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych
Przysposobienie obronne
Technologia napraw blacharskich

Beata Trybus
Nauczane przedmioty: 
Język angielski

Katarzyna Wloczek
Nauczane przedmioty: 
Język polski 
Wiedza o kulturze

Grzegorz Woźny
Nauczane przedmioty: 
Zajęcia praktyczne

Leszek Zyman
Nauczane przedmioty: 
Historia
Historia i wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie
Zajęcia praktyczne

Marek Żak
Nauczane przedmioty: 
Przepisy ruchu drogowego
Podstawy przedsiębiorczości,
Nauka jazdy


Zespół Szkół Samochodowych w Gliwicach

im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota"


ul. Kilińskiego 24a, 44-122 Gliwice

sekretariat@zss.gliwice.eu

32 231 49 11 lub 32 230 19 93
 
Sabina Karwacka – inspektor ochrony danych osób w Zespołu Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Gliwicach

tel: 32 230 19 93

Masz pytanie? Wyślij wiadomość

Warsztaty Szkolne:


ul. Strzelców Bytomskich 25
44-109 Gliwice Łąbędy

32 234 19 45

zssam.warsztaty@gmail.com

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów:


ul. Strzelców Bytomskich 25
44-109 Gliwice Łąbędy

32 234 21 50

poniedziałek - piątek 8:00 - 19:00
sobota 8:00 - 13:00