EGZAMIN ZAWODOWY w ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

HARMONOGRAM

EGZAMINU ZAWODOWEGO Sesja 1. 2022 Zima (styczeń – luty 2022) 

   Szczegółowe informacje są dostępne w sekretariacie Warsztatów Szkolnych.

Na miejsce należy przybyć co najmniej 60 minut przed rozpoczęciem egzaminu.

PAMIĘTAJ:

  • zdający musi mieć dokument ze zdjęciem celem- potwierdzenia tożsamości
  • długopis piszący na czarno
  • dodatkowo na egzamin praktyczny w formie wykonanie -strój roboczy.
  • środki ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki)

 

Przydatne linki : Centralna Komisja Egzaminacyjna: https://cke.gov.pl/

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie: http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć́ długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań́, oraz może mieć́ kalkulator prosty*.

* Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Na egzamin należy przybyć godzinę przed jego  rozpoczęciem. Posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL oraz posiadać długopis z czarno piszącym wkładem.

 

Przydatne linki :
Centralna Komisja Egzaminacyjna:
https://cke.gov.pl/

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie:
http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W EGZAMINIE