Wyniki egzaminu w formule 2017 i formule 2019 (kwalifikacje dwu i trzyliterowe) będą dostępne 31 sierpnia 2023 r. od godz. 10:00 na portalu zdającego SIOEPKZ https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl

Dane do logowania zdający powinni otrzymać od dyrektora szkoły, w której składali deklaracje.
Świadectwa, certyfikaty i dyplomy będą wydawane przez szkołę w ustalonym przez siebie terminie. Szczegółowy termin przekazania tych dokumentów ustali dyrektor szkoły.

Termin odbioru dyplomów zostanie opublikowany w osobnym komunikacie.

 

Ważne linki

Centralna Komisja Egzaminacyjna www.cke.edu.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie www.oke.jaworzno.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej www.men.gov.pl