Szczegółowe informacje są dostępne w sekretariacie Warsztatów Szkolnych.

Na miejsce należy przybyć co najmniej 60 minut przed rozpoczęciem egzaminu.

PAMIĘTAJ:

  • zdający musi mieć dokument ze zdjęciem i numerem PESEL celem- potwierdzenia tożsamości
  • długopis piszący na czarno
  • dodatkowo na egzamin praktyczny w formie wykonanie -strój roboczy.
  • środki ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki)

 

Przydatne linki : Centralna Komisja Egzaminacyjna: https://cke.gov.pl/

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie: http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php