EGZAMIN ZAWODOWY w ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

HARMONOGRAM

 

EGZAMINU ZAWODOWEGO SESJA Czerwiec-Lipiec 2021

 

 

Etap praktyczny w formie dokumentacji w dniu 21 czerwca 2021r (poniedziałek)

                                         ( egzaminy poprawkowe )

Przystępują klasy 4 w zawodzie: Technik mechanik lotniczy, Technik pojazdów samochodowych

 

godz.9:00

Kwalifikacja: M.31;MG.31 Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych -180 min.

---------------------------------------------------------------------------------------------

godz.13:00

Kwalifikacja:M.42;MG.43 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych -120 min.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Etap pisemny w dniu  22 czerwca 2021r. ( wtorek )

 

Przystępują uczniowie klasy 3 Technikum Nr 7 oraz  Branżowej Szkoły I Stopnia Nr3 i  osoby zdające egzaminy poprawkowe.

 

godz.10:00

Kwalifikacja MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych -60 min.

 

godz.12:00 EGZAMIN POPRAWKOWY

Kwalifikacja: M.31;MG.31 Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych -60 min.

---------------------------------------------------------------------------------------------

godz.14:00 EGZAMIN POPRAWKOWY

Kwalifikacja:M.42; MG.43 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych -60 min.

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Etap praktyczny w formie wykonania, w dniach  od 28.06.2021r. do 01.07.2021r.

Przystępują uczniowie klasy 3 Technikum Nr 7 oraz  Branżowej Szkoły I Stopnia Nr3 i  osoby zdające egzaminy poprawkowe.

 

Kwalifikacja MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Zmiana I-godz.8:00

Zmiana II-godz.12:00

Zmiana III-godz.16:00

 

Etap praktyczny w formie wykonanie w dniu  01.07.2021r.

 

Kwalifikacji: MG.12 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.

Zmiana II-godz.12:00

 

            Szczegółowe informacje są dostępne w sekretariacie Warsztatów Szkolnych.

 

Przydatne linki : Centralna Komisja Egzaminacyjna: https://cke.gov.pl/

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie: http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php

 

Miejsce egzaminu: Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Samochodowych
ul. Strzelców Bytomskich 25, 44-109 Gliwice

 

 

Na miejsce należy przybyć co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu.

  • Zdający musi mieć dokument ze zdjęciem celem- potwierdzenia tożsamości
  • długopis piszący na czarno
  • dodatkowo na egzamin praktyczny w formie wykonanie -strój roboczy.
  • Środki ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki)

 

Terminy egzaminów zawodowych

 

część praktyczna „d” (dokumentacja) w dniu 21 czerwca  2021 r.

o  godz.9 00      - M.31;MG.31

o  godz.13 00    - M.42;MG 43

--------------------------------------------------------------------------------------------

cześć pisemna w dniu 22 czerwca  2021 r.

o godz. 10 00   - M.18 ;MG.18 (Technikum i Branżowa I° oraz poprawki )

o godz. 12 00   - M.31; MG.31

o godz. 14 00   - M.42; MG.43

-------------------------------------------------------------------------------------------

część praktyczna „wk” (wykonanie) w dniach od 28.06.2021r. do 01.07.2021r. M.18;MG.18

 

Na egzamin należy przybyć co najmniej 30 min. przed rozpoczęciem. Posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL oraz posiadać długopis z czarno piszącym wkładem.

 

DYPLOMY

Świadectwa , certyfikaty z Kwalifikacji zawodowych  wydawane są na bieżąco w sekretariacie Szkoły ul. Kilińskiego 24a, 44-122 Gliwice.

Dyplomy dla absolwentów Technikum Nr 7 w zawodach:

-Technik pojazdów samochodowych  311513

-Technik mechanik lotniczy  315317

Będą do odbioru od dnia 31 maja 2021r. w sekretariacie szkoły.

Przydatne linki :
Centralna Komisja Egzaminacyjna:
https://cke.gov.pl/

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie:
http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W EGZAMINIE

Przydatne linki : Centralna Komisja Egzaminacyjna:https://cke.gov.pl/

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie: http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php

Miejsce egzaminu:

Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Samochodowych
ul. Strzelców Bytomskich 25, 44-109 Gliwice

 

Na miejsce należy przybyć co najmniej 60 minut przed rozpoczęciem egzaminu.

  • Zdający musi mieć dokument ze zdjęciem celem- potwierdzenia tożsamości
  • długopis piszący na czarno
  • dodatkowo na egzamin praktyczny w formie wykonanie -strój roboczy.