Jacek Płowiec - dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych
nauczyciel dyplomowany
mgr, specjalność: Pedagogika i Doradztwo zawodowe, Logistyka w Transporcie, Organizacja i zarządzanie oświatą
Egzaminator OKE

nauczyciel przedmiotów zawodowych i zajęć praktycznych
 

Beata Fortuna - wicedyrektor
nauczyciel dyplomowany
mgr inż., specjalność: Inżynieria środowiska, Chemia, Bibliotekoznawstwo, Organizacja i zarządzanie oświatą 

nauczyciel chemii
Chemia

Andrzej Woźniak - kierownik warsztatów szkolnych
nauczyciel dyplomowany
mgr ; specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Przedsiębiorczość, zarządzanie Kadrami i Doradztwo Zawodowe, Logistyka w  Transporcie. Koordynator Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 w ZSS Gliwice.
Egzaminator OKE

nauczyciel przedmiotów zawodowych i zajeć praktycznych
Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym
Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych
Pracownia elektrotechniki i elektroniki
Specjalizacja m.
Zajęcia praktyczne

Zespół Szkół Samochodowych w Gliwicach

im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota"


ul. Kilińskiego 24a, 44-122 Gliwice

sekretariat@zss.gliwice.eu

32 231 49 11 lub 32 230 19 93
 
Sabina Karwacka – inspektor ochrony danych osób w Zespołu Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Gliwicach

tel: 32 230 19 93

Masz pytanie? Wyślij wiadomość

Warsztaty Szkolne:


ul. Strzelców Bytomskich 25
44-109 Gliwice Łąbędy

32 234 19 45

zssam.warsztaty@gmail.com

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów:


ul. Strzelców Bytomskich 25
44-109 Gliwice Łąbędy

32 234 21 50

poniedziałek - piątek 8:00 - 19:00
sobota 8:00 - 13:00