Niemiecki Dyplom Językowy

DSD I PRO (A2/B1)

w Gliwickiej Samochodówce!!!

 

DSD – Niemiecki Dyplom Językowy

Zewnętrzny niemiecki dyplom państwowy, który spełnia wymogi:

-   standardów egzaminów końcowych w szkołach niemieckich,

-   Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego

 

DSD I PRO

Jest to program realizowany w grupach z rozszerzonym językiem niemieckim, w ramach którego uczniowie przygotowują się do państwowego egzaminu potwierdzającego znajomość ukierunkowanego zawodowo języka niemieckiego na poziomie A2/B1. Zdobycie dyplomu DSD I-Pro znacznie zwiększa przyszłe możliwości zawodowe uczniów. Jest potwierdzeniem umiejętności językowych przy ubieganiu się o przyjęcie do kolegiów w krajach niemieckojęzycznych oraz do pracy w firmach w Polsce i za granicą, gdzie język niemiecki jest potrzebny.

 

Egzamin jest bezpłatny dla uczniów szkoły posiadającej uprawnienia DSD!

 

Dnia 12.09.2017 miała w szkole miejsce wizyta pani Marion Ramackers, Konsul ds. kultury z Konsulatu Generalnego Niemiec we Wrocławiu oraz pani Susanne Lindemann, koordynator programu DSD na Polskę południową i przekazanie na ręce dyrektora szkoły, pana Jacka Płowca, pisma przyznającego szkole uprawnienia do przeprowadzania egzaminu DSD I PRO. Dokument ten nadaje Szkole z dniem 30 sierpnia 2017 oficjalny status ośrodka egzaminacyjnego DSD.

 

Jesteśmy drugą w Polsce szkołą z programem DSD I Pro!!!

 

Zespół Szkół Samochodowych w Gliwicach

im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota"


ul. Kilińskiego 24a, 44-122 Gliwice

sekretariat@zss.gliwice.eu

32 231 49 11 lub 32 230 19 93
 
Sabina Karwacka – inspektor ochrony danych osób w Zespołu Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Gliwicach

tel: 32 230 19 93

Masz pytanie? Wyślij wiadomość

Warsztaty Szkolne:


ul. Strzelców Bytomskich 25
44-109 Gliwice Łąbędy

32 234 19 45

zssam.warsztaty@gmail.com

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów:


ul. Strzelców Bytomskich 25
44-109 Gliwice Łąbędy

32 234 21 50

poniedziałek - piątek 8:00 - 19:00
sobota 8:00 - 13:00