Co to jest krew?

Krew jest tkanką płynną, krążącą w naczyniach krwionośnych dzięki czynności serca. 
Składa się z elementów morfotycznych (komórek) i z osocza, stanowiącego jej część płynną. Ze względu na rozpraszanie promieni świetlnych przez komórki, krew jest nieprzezroczysta, a dzięki hemoglobinie zawartej w erytrocytach ma intensywnie czerwony kolor, przy czym krew tętnicza ma kolor żywoczerwony, a żylna - ciemnoczerwony. Ilość krwi w organizmie dorosłego człowieka to ok. 5,0 - 5,5 litrów, co stanowi ok. 8% masy ciała.

Krew pełni w organizmie szereg kluczowych funkcji, do których należą w szczególności:
   • transport tlenu i dwutlenku węgla między układem oddechowym i tkankami 
   • transport substancji pokarmowych 
   • transport produktów przemiany materii 
   • transport hormonów 
   • udział w procesach krzepnięcia 
   • udział w procesach obronnych organizmu 
   • regulacja temperatury ciała 
   • udział w gospodarce białkami, elektrolitami, lipidami, w utrzymaniu prawidłowej wartości pH. 
Komórki, stanowiące 40-50% objętości całkowitej krwi (wartość ta określana jest mianem hematokrytu) to: 
   • krwinki czerwone (erytrocyty) - odpowiedzialne za przenoszenie tlenu i dwutlenku węgla oraz uczestniczące w zachowaniu równowagi kwasowo - zasadowej 
   • krwinki białe (leukocyty) - podstawowy element układu odpornościowego 
   • krwinki płytkowe (trombocyty) - odgrywające ważną rolę w procesie krzepnięcia krwi. 
Wszystkie te komórki wytwarzane są w procesie zwanym krwiotworzeniem, który u zdrowego dorosłego człowieka odbywa się wyłącznie w szpiku kostnym. 
Płynna część krwi, nazywana osoczem, składa się z wody, w której rozpuszczone są białka (65-80 g/l), a także elektrolity, składniki odżywcze, produkty przemiany materii i in. Białka osocza pełnią w organizmie szereg ważnych funkcji, np.:
   • transport różnych substancji 
   • udział w reakcjach odpornościowych 
   • udział w procesach krzepnięcia, i wiele innych. 


Zespół Szkół Samochodowych w Gliwicach

im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota"


ul. Kilińskiego 24a, 44-122 Gliwice

sekretariat@zss.gliwice.eu

32 231 49 11 lub 32 230 19 93
 
Sabina Karwacka – inspektor ochrony danych osób w Zespołu Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Gliwicach

tel: 32 230 19 93

Masz pytanie? Wyślij wiadomość

Warsztaty Szkolne:


ul. Strzelców Bytomskich 25
44-109 Gliwice Łąbędy

32 234 19 45

zssam.warsztaty@gmail.com

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów:


ul. Strzelców Bytomskich 25
44-109 Gliwice Łąbędy

32 234 21 50

poniedziałek - piątek 8:00 - 19:00
sobota 8:00 - 13:00