Technik spedytor

Wychodząc naprzeciw potrzeb zawodowych na rynku pracy, otwieramy nowy kierunek kształcenia niezbędny w związku z zwiększającą się wymianą towarową firm. Absolwenci nowego zawodu uzyskają umiejętności: organizacji transportu kolejowego, samochodowego lub lotniczego towarów eksportowanych i importowanych oraz przewożonych wewnątrz kraju opracowania instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów, organizacja wyładunku towarówRead More →

Opis zawodu Technik mechanik lotniczy jest zawodem kształconym od wielu lat. Technik mechanik lotniczy wykonuje obsługi liniowe i hangarowe statków powietrznych, oceny techniczne oraz naprawy zespołów i wyposażenia statków powietrznych. Technicy mechanicy lotniczy pracują przeważnie na lotniskach przy wykonywaniu obsług technicznych statków powietrznych, ale znajdują również zatrudnienie w firmach zajmującychRead More →

Kierunki kształcenia

Opis zawodu Technik pojazdów samochodowych – to zawód związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: – organizowania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;Read More →