Kierowca mechaniik

kierowca mechanik 832201 – 8 miejsc Opis zawodu: Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kierowca mechanik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: – prowadzenia pojazdów samochodowych; – wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy; – prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego rzeczy; – wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego; – ocenianiaRead More →