Branżowa szkoła II stopnia

Kształcenie w szkole branżowej II stopnia prowadzone jest dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia w zawodach w których wyodrębniono wspólną kwalifikację dla zawodu nauczanego w branżowej szkole I i II stopnia (dla zawodu technik pojazdów samochodowych wspólne kwalifikacje to MG 18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, MGRead More →