Bezpiecznie na drodze 2018-02-14
Autor: Marek Żak

W ramach działań profilaktycznych szkoły odbyło się spotkanie z przedstawicielem Policji z Wydziału Sekcji Ruchu Drogowego w Gliwicach Panem podkomisarzem Januszem Szydło. Grupa uczniów uczestnicząca w spotkaniu nie  została wybrana przypadkowo, bowiem są to osoby, których wiek uprawnia ich do ubiegania się o prawo jazdy.

W trakcie spotkania uczniowie zostali zapoznani z zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Prelegent omówił obowiązki kierowców i konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem przepisów ruchu drogowego oraz prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Pan policjant zaprezentował materiał filmowy, w którym pokazał realne zdarzenia w ruchu drogowym związane z brawurą, niedoświadczeniem  i nonszalancją młodych kierowców. Na dowód realności zagrożenia przedstawił również statystyki wypadków drogowych, w których grupa kierowców w wieku 18 - 24 lat powoduje najwięcej wypadków drogowych.  Nadrzędnym celem warsztatów prowadzonych przez policjanta było uświadomienie przyszłym kierowcą jak i tym którzy posiadają już prawo jazdy, jak ważne jest przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, a co za tym idzie wspólne budowanie bezpieczeństwa na drogach. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas 4a, 4b, 4l, 3b, 2b, 2l, 2g, a  zorganizowane zostało przez pedagoga szkolnego Pana Marka Żaka.

Zespół Szkół Samochodowych w Gliwicach

im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota"


ul. Kilińskiego 24a, 44-122 Gliwice

sekretariat@zss.gliwice.eu

32 231 49 11 lub 32 230 19 93
 
Sabina Karwacka – inspektor ochrony danych osób w Zespołu Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Gliwicach

tel: 32 230 19 93

Masz pytanie? Wyślij wiadomość

Warsztaty Szkolne:


ul. Strzelców Bytomskich 25
44-109 Gliwice Łąbędy

32 234 19 45

zssam.warsztaty@gmail.com

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów:


ul. Strzelców Bytomskich 25
44-109 Gliwice Łąbędy

32 234 21 50

poniedziałek - piątek 8:00 - 19:00
sobota 8:00 - 13:00