Armia Krajowa ciągle powinna być dla Polaków powodem do dumy

Historyk prof. Tomasz Szarota przypomina, że AK tworzyli ludzie, którzy byli w konspiracji od początku wybuchu II wojny budując niezwykłą w okupowanej Europie strukturę wojskową.
Mija 70. lat od przekształcenia z rozkazu Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych generała Władysława Sikorskiego, Związku Walki Zbrojnej  w Armię Krajową. Była to konspiracyjna organizacja wojskową - zwana też zbrojnym ramieniem Polskiego Państwa Podziemnego - działająca w okupowanej Polsce. 

Dowódcą AK został generał Stefan Rowecki "Grot". Profesor Szarota przypomina, że AK tworzyli ludzie, którzy byli w konspiracji od początku wybuchu II wojny budując niezwykłą w okupowanej Europie strukturę wojskową.

Historyk podkreśla, że wyjątkowość AK polegała na tym, że udało się w jej strukturach zjednoczyć bardzo wiele środowisk niepodległościowych.

Profesor Szarota przypomina, że AK skupiała około 200. organizacji wojskowych. Podlegała Naczelnemu Wodzowi i Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie. Latem 1943 roku, w okresie maksymalnej zdolności bojowej, siły Armii Krajowej liczyły około 380. tysięcy żołnierzy, w tym 10. tysięcy oficerów. 

Szacuje się, że w walkach zginęło 100 tysięcy żołnierzy AK, a około 50. tysięcy zostało wywiezionych do Związku Radzieckiego i uwięzionych. Ci, którzy pozostali w Polsce byli prześladowani przez cały okres stalinowski. Wielu żołnierzy AK zostało skazanych na niesprawiedliwe wyroki, w tym także na kary śmierci. Jedną z takich postaci był generał August Emil Fieldorf, pseudonim ,,Nil", stracony przez powieszenie 24 lutego 1953 roku.

Zespół Szkół Samochodowych w Gliwicach

im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota"


ul. Kilińskiego 24a, 44-122 Gliwice

sekretariat@zss.gliwice.eu

32 231 49 11 lub 32 230 19 93
 
Sabina Karwacka – inspektor ochrony danych osób w Zespołu Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Gliwicach

tel: 32 230 19 93

Masz pytanie? Wyślij wiadomość

Warsztaty Szkolne:


ul. Strzelców Bytomskich 25
44-109 Gliwice Łąbędy

32 234 19 45

zssam.warsztaty@gmail.com

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów:


ul. Strzelców Bytomskich 25
44-109 Gliwice Łąbędy

32 234 21 50

poniedziałek - piątek 8:00 - 19:00
sobota 8:00 - 13:00