Zaproszenie 2018-09-07
Autor: Magdalena Mielewska

Serdecznie zapraszam do wspierania akcji "Pomóż i Ty"!

Kiermasz podręczników używanych Autor: Joanna Gabryelska

W dniach od 04.09 do 21.09. 2018 r. w bibliotece odbywać się będzie kiermasz podręczników używanych. Osoby zainteresowane sprzedażą lub kupnem podręczników zapraszamy do biblioteki szkolnej (sala 101).


No i po wakacjach... 2018-09-03
Autor: Olga Pawlicka-Sokół

Dnia 03. września 2018 już po raz sześćdziesiąty szósty nastąpiła inauguracja roku szkolnego w gliwickim Zespole Szkół Samochodowych.
Oprócz naszych dotychczasowych wychowanków, powitaliśmy również dwie pierwsze klasy Technikum oraz jedną pierwszą klasę Szkoły Branżowej.
Tegorocznej akademii towarzyszył szczególnie wzniosły nastrój ze względu na fakt, iż w roku bieżącym przypada setna rocznica odzyskania przez nasz kraj niepodległości.
Miejmy nadzieję, że tak uroczyście rozpoczęty rok szkolny będzie pomyślny dla wszystkich naszych uczniów i że wszyscy będą przychodzić do szkoły chętnie i z uśmiechem na twarzy.
Powodzenia! 
( A za 10 miesięcy znowu będą wakacje :-D )

UWAGA MATURZYŚCI!!!

UWAGA MATURZYŚCI!!!

Pisemne i ustne egzaminy maturalne poprawkowe odbędą się 21 sierpnia 2018 r. (wtorek) godz. 9:00. 

Wyniki egzaminu maturalnego - 2018

 

EGZAMIN MATURALNY - wyniki egzaminu maturalnego 2018

Wyniki egzaminu i świadectwa dojrzałości będą do odbioru w macierzystych szkołach zdających w dniu 3 lipca 2018 roku w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły.

Zdający, którzy zostali indywidualnie skierowani przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie na egzamin maturalny do innej szkoły w woj. śląskim, zgłaszają się po odbiór świadectwa dojrzałości (lub aneksu do świadectwa) do szkoły, w której przystąpili do egzaminu.

3 lipca pomiędzy godz. 00:00 a 2:00 uruchomiony SERWIS umożliwiający zdającym indywidualne zapoznanie się z wynikami egzaminu. Obowiązują loginy i hasła przekazane przez dyrektorów szkół zdającym w lutym bieżącego roku. Dyrektorzy szkół posiadają dostęp do danych logowania i mogą je Państwu przekazać ponownie, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Bezpośreni link do serwisu:

serwer 1:  https://serwis.oke.jaworzno.pl/m18/index.php

serwis 2: https://serwis.oke.jaworzno.pl:10443/m18/index.php

 

Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych (oraz jednego dodatkowego - dla zdających nową maturę), a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo do przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym:

1. Część pisemna   -  21 sierpnia 2018 r.              (wtorek, godz. 9:00)

2. Część ustna       -  21 - 22 sierpnia 2018 r.        (harmonogram ustalają dyrektorzy szkół).

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników tj. do 10 lipca br. Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (do pobrania załączniki w formacie Word: Załącznik 7a_N– nowa matura lub Załącznik 7b_S -stara matura).

 Egzamin w terminie poprawkowym NIE JEST LICZONY DO OPŁATY jako kolejne podejście, więc NIE PODLEGA DODATKOWEJ OPŁACIE.

 

Robert Wanic

Dyrektor OKE w Jaworznie

Egzaminy poprawkowe

Harmonogram egzaminów poprawkowych

 Egzaminy poprawkowe w klasach przejściowych i kończących Przedmiot

Data, godzina

-        matematyka

-        geografia

-        j. angielski zawodowy

-        historia

27.08.2018 r. - poniedziałek godz. 9:00

-        matematyka

-        j. niemiecki

-        budowa pojazdów sam.

-        organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów

28.08.2018 r. - wtorek godz. 9:00

-        j. polski

-        j. angielski

29.08.2018 r. - środa godz. 9:00

 

 

 

« 1 2 3 4 5
...
58 »

Zespół Szkół Samochodowych w Gliwicach

im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota"


ul. Kilińskiego 24a, 44-122 Gliwice

sekretariat@zss.gliwice.eu

32 231 49 11 lub 32 230 19 93
 
Sabina Karwacka – inspektor ochrony danych osób w Zespołu Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Gliwicach

tel: 32 230 19 93

Masz pytanie? Wyślij wiadomość

Warsztaty Szkolne:


ul. Strzelców Bytomskich 25
44-109 Gliwice Łąbędy

32 234 19 45

zssam.warsztaty@gmail.com

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów:


ul. Strzelców Bytomskich 25
44-109 Gliwice Łąbędy

32 234 21 50

poniedziałek - piątek 8:00 - 19:00
sobota 8:00 - 13:00