WYPRAWKA SZKOLNA 2018

WYPRAWKA SZKOLNA 2018

 

W roku szkolnym 2018/2019 pomoc w ramach programu „Wyprawka szkolna” skierowana jest do uczniów:

1)  słabowidzących,

2)  niesłyszących,

3)  słabosłyszących,

4)  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5)  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6)  z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7)  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8)  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7

którzyposiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do szkół dla dzieci i młodzieży do:

  • klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia,
  • klas I i II branżowej szkoły I stopnia,
  • liceum ogólnokształcącego,
  • technikum,
  • szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

 

Wnioski o przyznanie dofinansowania do zakupu podręczników należy składać w szkole, do której uczeń uczęszcza roku szkolnym 2018/2019, w nieprzekraczalnym terminie do 19 października 2018 r.

 

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.

 

Wartość pomocy finansowej jest uzależniona od rodzaju niepełnosprawności oraz typu szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał – szczegółowych informacji udzielają pracownicy szkoły oraz Wydziału Edukacji UM.

 

Wypłata pieniędzy wnioskodawcom nastąpi po przedłożeniu przez rodziców/pełnoletnich uczniów w szkole dowodu zakupu podręczników.

 

Informację w zakresie szczegółowych zasad składania wniosków i refundowania wydatków należy pozyskać w szkole, w której uczeń będzie objęty pomocą w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

Śląski Katyń 2018-09-22
Autor: Leszek Zyman

Jak co roku pod koniec września, odbyło się uroczyste spotkanie w miejscowości Barut na pograniczu województw śląskiego i opolskiego. Celem spotkania było upamiętnienie zbrodni dokonanej przez UB w 1946 roku na żołnierzach oddziału "Bartka" - mjr Henryka Flame. Organizatorem uroczystości był samorząd gminy Wielowieś i Stowarzyszenie Przyjaciół Żołnierzy Armii Krajowej - oddział w Gliwicach. Na początku odbyły się przemówienia: wojewody opolskiego i dyrektora IPN-u z Katowic. Następnie : uroczysta msza za zamordowanych żołnierzy, apel poległych, honorowa salwa i składanie wieńców przez przybyłe delegacje i gości. Naszą szkołę reprezentował poczet sztandarowy w składzie: Patryk Chrobak z kl. 4l, Grzegorz Kulik i Bartłomiej Kurtycz z kl. 2b.
Wyjazd zorganizował: Leszek Zyman.

Śląski Salon Maturzystów

Jak co roku uczniowie ZSS udali się na Śląski Salon Maturzystów. Mogli usłyszeć o zasadach przeprowadzania egzaminu maturalnego, zakresie wymagań i potrzebnych kompetencjach. Wykład dotyczący egzaminu maturalnego  z j. polskiego poprowadziła m. in. dr M. Romanowska. 

Ślubowanie klas pierwszych. 2018-09-19
Autor: Leszek Zyman

W dniu dzisiejszym odbyły się  uroczystości Dnia Patrona Szkoły i Ślubowaniu klas pierwszych. W uroczystościach udział wzięli: Dyrektor szkoły, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Armii Krajowej - Pan Wojciech Radomski, grono pedagogiczne i uczniowie naszej szkoły. Na początku spotkania głos zabrali: przedstawiciele samorządu szkolnego, Dyrektor szkoły i prezes SPAK. Następnie przedstawiciele klas pierwszych złożyli wiązankę kwiatów pod tablicą patrona szkoły oraz obejrzeli prezentację multimedialną na temat Gen. Stefana Roweckiego "Grota". Po projekcji odbyła się główna część uroczystości - ślubowanie uczniów klas pierwszych. Przedstawiciele klas pierwszych złożyli uroczystą przysięgę na sztandar naszej szkoły. Uroczystość zakończyli uczniowie samorządu szkolnego. W spotkaniu udział wzięli uczniowie klas: 1b, 1l, 1g, 2a, 2l, 3l. Uroczystość przygotowali wychowawcy klas pierwszych: Dobrochna Kurowska, Małgorzata Kusz, Leszek Zyman.

Dyplomy DSD I PRO rozdane! 2018-09-17
Autor: Olga Pawlicka-Sokół

W dniu dzisiejszym, po raz pierwszy w naszej szkole, nastąpiło wręczenie dyplomów i zaświadczeń DSD I PRO. 
Trzech uczniów z klasy 4b otrzymało z rąk Dyrektora dyplomy potwierdzające znajomość języka niemieckiego ukierunkowanego zawodowo na poziomie B1 (Fabian Geitz) lub A2 (Paweł Gembolis oraz Sebastian Jonda). Dodatkowo p. Susanne Lindemann, koordynatorka programu DSD na Polskę południową, przekazała Fabianowi dyplom gratulacyjny za egzamin zdany na szczególnie wysokim poziomie.
Pozostali panowie z klasy 4b otrzymali zaświadczenia z informacją, które spośród czterech części egzaminu (słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem, wypowiedź pisemna, wypowiedź ustna) zaliczyli pozytywnie, a w których im się nie powiodło.
Uczniowie ci będą mogli przystąpić do egzaminu ponownie w bieżącym roku szkolnym i tym razem z pewnością odniosą sukces.
Wierzymy w Was i trzymamy kciuki!!!

Patriotyczne Kino 2018-09-14
Autor: Łukasz Sąkol

W dniu 14 września 2018 uczniowie klasy 2G wspólnie z wychowawcą wybrali się na historyczny film „Dywizjon 303”. Mogliśmy razem cofnąć się w czasie i śledzić ciekawą interpretację z dziejów wojennej Polski. Uczniowie z zainteresowaniem oglądali rodzimą produkcję w kinie. Była to także możliwość wzięcia udziału w prelekcji tuż przed samym seansem. Była ona na temat samego „Dywizjonu 303” i o jego bohaterach. Mogliśmy usłyszeć z ust historyka dokładne fakty i relację z tamtego okresu. Dla Nas uczniów samochodówki była to także kontynuacja świętowania 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w formie wyjść, eventów i spotkań. 

Nasi młodsi przyjaciele… Autor: Joanna Gabryelska

W sobotni wrześniowy poranek niebo rozpłakało się na dobre. Zastanawialiśmy się, czy zabawę dzieciom popsuje rzęsista ulewa. Jednak niebo z godziny na godzinę łagodniało, od czasu do czasu przebijały się promyki zwiastujące poprawę. I tak z chwilą rozpoczęcia corocznej imprezy dla dzieci działkowców ROD im. 1-go Maja, przy ul. Rybnickiej, a także dzieci z osiedli Sikornika i Trynku nie było już wątpliwości, że sfinalizują się zawody i konkursy. Radości nie było końca. Dzieciaki ochoczo uczestniczyły w zawodach, tym bardziej, że czekały na nie cały rok. Najlepszym ufundowano atrakcyjne nagrody dla odpowiednich grup wiekowych.

Organizator imprezy Krystyna Standio z mocnym wsparciem Joanny Gabryelskiej i uczniów: Michałem Petryckim (2a), Piotrem Stasiakiem (2a), Dominiki Kurasz (1g) czuwali, żeby mimo napięcia rywalizacyjnego które pojawia się na tego rodzaju imprezach, wytworzyła się przyjazna przyjacielska atmosfera. W myśl hasła „To, że dziś przegrałeś/łaś, nie znaczy, że jesteś gorszy/sza” młodzi przyjaciele dzielnie znosili porażki. A taka świadomość pozwala na rozwijanie i doskonalenie swoich możliwości i zdolności. Wykształca postawę mistrza. Widok radosnych twarzy dzieci, młodzieży, rodziców, dziadków jest wspaniałą nagrodą za poświęceniu czasu dzieciom. Tego rodzaju spotkanie pokoleniowo–społecznościowe jest potwierdzeniem sensu służenia drugiemu. Jest dowodem wzajemności, ludzkich potrzeb, chęci „bycia razem”. Stąd zaangażowanie nauczycieli i uczniów Samochodówki, przynależnej do tejże społeczności.

Akcja krwiodawstwa 2018-09-12
Autor: Witold Tchórzewski

Pierwsza w tym roku szkolnym Akcja Krwiodawstwa i jak wszystkie poprzednie również udana. 26 naszych krwiodawców oddało 10,25 litrów krwi. Podziękowania należą się wszystkim, a na szczególne uznanie zasłużyły klasy czwarte gdzie frekwencja wyniosła 100% w stosunku do deklarowanych zapisów. Dotychczasowy bilans przekracza już 600 litrów i osiąga już prawie 1400 donacji. W imieniu "odbiorców" Waszych bezcennych darów serdecznie dziękujemy i zapraszamy w listopadzie (dokładny termin podamy nieco później).

« 1 2 3 4
...
58 »

Zespół Szkół Samochodowych w Gliwicach

im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota"


ul. Kilińskiego 24a, 44-122 Gliwice

sekretariat@zss.gliwice.eu

32 231 49 11 lub 32 230 19 93
 
Sabina Karwacka – inspektor ochrony danych osób w Zespołu Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Gliwicach

tel: 32 230 19 93

Masz pytanie? Wyślij wiadomość

Warsztaty Szkolne:


ul. Strzelców Bytomskich 25
44-109 Gliwice Łąbędy

32 234 19 45

zssam.warsztaty@gmail.com

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów:


ul. Strzelców Bytomskich 25
44-109 Gliwice Łąbędy

32 234 21 50

poniedziałek - piątek 8:00 - 19:00
sobota 8:00 - 13:00