VI Targi Edukacyjne w w Rudzińcu 2019-04-05
Autor: Leszek Zyman

W godzinach popołudniowych w Rudzińcu odbyły się targi edukacyjne. Przygotowano 20 stoisk, gdzie szkoły ponadgimnazjane prezentowały swoje oferty edukacyjne. Naszą szkołę reprezentowali: Zbigniew Gondek i Leszek Zyman.

Eutanazja w czasie wojny 2019-04-04
Autor: Leszek Zyman

Uczniowie klasy 2a udali się na lekcję muzealną do Muzeum Domu Pamięci Żydów Górnośląskich. Tematem lekcji były "Zapomniane ofiary nazistowskiej eutanazji". Przewodniczka na podstawie wystawy dotyczącej omawianego tematu, przedstawiła działania władz nazistowskich w stosunku do osób chorych, niepełnosprawnych nie rokujących wyzdrowienia. Osoby takie były kierowane z zakładów leczniczych Śląska do wyselekcjonowanych ośrodków w Saksonii, gdzie dokonywano na nich mordu, uśmiercając ich w komorach gazowych, zawyżając dawkowanie leków , głodząc. Zabijanie pacjentów śląskich zakładów leczniczych trwało w latach 1941-1945. Wystawę poświęconą ofiarom zbrodniczej działalności hitlerowskich lekarzy można obejrzeć do 28 kwietnia. Wyjście zorganizował: Leszek Zyman.

Wojsko w szkole 2019-04-04
Autor: Leszek Zyman

Młodzież klas maturalnych spotkała się dzisiaj z przedstawicielem WKU w Gliwicach, ppłk. Cezarym Zaborskim. Celem wizyty było zapoznanie uczniów z dalszymi możliwościami rozwoju edukacyjnego w kierunku wojskowym oraz karierą zawodową związaną z armią polską. Młodzież dowiedziała się o warunkach , jakie należy spełnić chcąc wstapić do: Służby Kandydackiej, Służby Przygotowawczej, Wojsk Terytorialnych Kraju. Co roku po zakończeniu nauki w naszej szkole od 1 do 3 absolwentów naszej szkoły podejmuje te wyzwanie. Spotkanie zorganizował: Leszek Zyman.

Zostań technikiem mechanikiem lotniczym w Gliwicach!

Dzięki umowie patronackiej, podpisanej przez Politechnikę Śląską i Zespół Szkół Samochodowych w Gliwicach, uczniowie kształcący się w zawodzie technika mechanika lotniczego będą mogli zdobyć europejską licencję. Porozumienie przewiduje również zajęcia praktyczne w budowanym na gliwickim lotnisku hangarze Akademickiego Ośrodka Szkolenia Lotniczego oraz szkolenia na terenie uczelni.

Zespół Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” od dziesięciu lat kształci uczniów w zawodzie technik mechanik lotniczy. Strategicznym partnerem kształcenia jest Aeroklub Gliwicki, na terenie którego uczniowie mają zajęcia praktyczne. Szkoła nawiązała także współpracę z kilkoma przedsiębiorstwami obsługującymi linie lotnicze i z Wyższą Szkołą Oficerską Sił Lotniczych w Dęblinie, a nawet zakupiła… samolot.

Teraz gliwicka „samochodówka” zacieśnia współpracę z Politechniką Śląską. Szkoła została objęta patronatem Katedry Technologii Lotniczych Wydziału Transportu PŚ. – Współpraca pomiędzy szkołą a uczelnią zacieśnia się na tym polu, które miasto również traktuje jako dziedzinę rozwojową. Cieszymy się, że dochodzi do takiego porozumienia, które jest krokiem w kierunku rozwijania technologii lotniczych w Gliwicach – mówi Andrzej Karasiński, sekretarz miasta Gliwice.

Zgodnie z podpisaną 29 marca umową o współpracy część zajęć lekcyjnych i egzaminów będzie odbywać się w ramach programu szkolenia PART - 147 (to dokument potwierdzający posiadanie wiedzy oraz doświadczenia wymaganego przez przepisy europejskie). Politechnika Śląska posiada certyfikat, dzięki któremu licencja mechanika lotniczego uzyskana na uczelni honorowana jest w całej Unii Europejskiej. Zajęcia praktyczne częściowo będą realizowane w warsztatach Akademickiego Ośrodka Szkolenia Lotniczego, na terenie budowanego na lotnisku hangaru. Inwestycja ma być gotowa w maju tego roku, szkolenia rozpoczną się w nowym roku szkolnym. Uczelnia będzie także udostępniać uczniom laboratoria i pomoce naukowe, np. podręczniki i różnego rodzaju schematy.

– Jestem przekonany, że uczniowie będą chcieli skorzystać z tej oferty. Technik mechanik lotniczy to zawód, który daje kapitał na przyszłość nie tylko na polskim rynku, ale także europejskim – przekonuje Jacek Płowiec, dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych.

Politechnika Śląska od 2015 r.  wspiera Zespół Szkół Samochodowych w wielu inicjatywach, m.in. przy organizacji konkursów wiedzy lotniczej, wycieczkach zawodowych, itp. Teraz uczniowie będą mieli szansę na jeszcze lepsze przygotowanie do podjęcia studiów wyższych na kierunkach lotniczych oraz pracy zawodowej w branży lotniczej.

– Kształcenie kadry dla lotnictwa cywilnego to jeden z priorytetowych obszarów rozwoju Politechniki Śląskiej, mamy również plany rozwijania kształcenia w zakresie zarządzania ruchem lotniczym. Dziękuję władzom miasta za wsparcie w rozwijaniu specjalności lotniczej w Gliwicach. Remont lotniska i budowa nowego pasa stwarzają dla uczelni zupełnie nowe możliwości – mówi prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej.

Podpisanie umowy patronackiej jest początkiem nowego rozdziału współpracy i otwarciem nowych możliwości kształcenia dla młodzieży nie tylko z Gliwic, ale z całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. (aś)

 
 

Lotnictwo to przyszłość. Wiedzą o tym w Gliwicach

Rozwiną skrzydła w Gliwicach. Od wielu już lat w Zespole Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” kształcą się mechanicy lotnictwa.  Strategicznym partnerem kształcenia w nowym zawodzie został Aeroklub Gliwicki, na terenie którego uczniowie realizowali zajęcia praktyczne. Teraz czas na kolejny krok.
 

Egzamin TOEIC- II edycja 2019-04-03
Autor: Beata Trybus

Kolejny raz odbył się w naszej szkole Międzynarodowy Egzamin TOEIC, sprawdzający znajomość języka angielskiego w zakresie umiejętności receptywnych, czyli rozumienia ze słuchu i tekstów czytanych. To już kolejna edycja w naszej szkole dla uczniów pełnoletnich,zorganizowana w ramach projektu z Funduszy Unii Europejskie

Pisemny egzamin, trwający 1,5 godziny ma zweryfikować poziom kompetencji językowych mierzony według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Ponieważ egzamin sprawdza, na jakim poziomie dana osoba może posługiwać się językiem angielskim w kontekście biznesowym, handlowym i przemysłowym, test ten jest uznawany przez wiele firm podczas rekrutacji.

Uczniowie, przystępujący do TOEICa otrzymali bezpłatny, całoroczny dostęp do platformy e- learningowej, co z pewnością będzie dobrym źródłem do powtórek dla tegorocznych maturzystów.

Wyniki -za miesiąc.

 

Nauczycielki angielskiego: Marta Kriegel i Beata Trybus

Odwiedziny absolwenta 2019-04-03
Autor: Leszek Zyman

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie absolwenta naszej szkoły, Michała  Furdzika z uczniami klas lotniczych. Celem prelekcji była chęć podzielenia się wiedzą na temat edukacji lotniczej i możliwościach  zawodowych po ukończeniu nauki w naszej szkole. Spotkanie trwało dwie godziny lekcyjne i  poszerzyło horyzonty wiedzy zawodowej, lotniczej uczniów. Prelegent odpowiedział na wiele pytań, dotyczących branży lotniczej. Opiekę nad uczniami sprawował: Sławomir Szachulski. Spotkanie zorganizował: Leszek Zyman


Minitargi edukacyjne 2019-04-02
Autor: Leszek Zyman

W Szkole Podstawowej Nr 6 odbyły się minitargi oświatowe w których udział wzięła nasza szkoła wraz z  8 szkołami  ponadgimnazjalnycmi z Gliwic. Uczestnicy minitargów przedstawili swoje aktualne oferty edukacyjne dla uczniów klas trzecich gimnazjalnych i ósmych szkoły podstawowej na nowy rok szkolny. 

« 1 2 3
...
71 »

Zespół Szkół Samochodowych w Gliwicach

im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota"


ul. Kilińskiego 24a, 44-122 Gliwice

sekretariat@zss.gliwice.eu

32 231 49 11 lub 32 230 19 93
 
Sabina Karwacka – inspektor ochrony danych osób w Zespołu Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Gliwicach

tel: 32 230 19 93

Masz pytanie? Wyślij wiadomość

Warsztaty Szkolne:


ul. Strzelców Bytomskich 25
44-109 Gliwice Łąbędy

32 234 19 45

zssam.warsztaty@gmail.com

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów:


ul. Strzelców Bytomskich 25
44-109 Gliwice Łąbędy

32 234 21 50

poniedziałek - piątek 8:00 - 19:00
sobota 8:00 - 13:00