UWAGA MATURZYŚCI!!!

UWAGA MATURZYŚCI!!!

Pisemne i ustne egzaminy maturalne poprawkowe odbędą się 21 sierpnia 2018 r. (wtorek) godz. 9:00. 

Wyniki egzaminu maturalnego - 2018

 

EGZAMIN MATURALNY - wyniki egzaminu maturalnego 2018

Wyniki egzaminu i świadectwa dojrzałości będą do odbioru w macierzystych szkołach zdających w dniu 3 lipca 2018 roku w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły.

Zdający, którzy zostali indywidualnie skierowani przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie na egzamin maturalny do innej szkoły w woj. śląskim, zgłaszają się po odbiór świadectwa dojrzałości (lub aneksu do świadectwa) do szkoły, w której przystąpili do egzaminu.

3 lipca pomiędzy godz. 00:00 a 2:00 uruchomiony SERWIS umożliwiający zdającym indywidualne zapoznanie się z wynikami egzaminu. Obowiązują loginy i hasła przekazane przez dyrektorów szkół zdającym w lutym bieżącego roku. Dyrektorzy szkół posiadają dostęp do danych logowania i mogą je Państwu przekazać ponownie, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Bezpośreni link do serwisu:

serwer 1:  https://serwis.oke.jaworzno.pl/m18/index.php

serwis 2: https://serwis.oke.jaworzno.pl:10443/m18/index.php

 

Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych (oraz jednego dodatkowego - dla zdających nową maturę), a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo do przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym:

1. Część pisemna   -  21 sierpnia 2018 r.              (wtorek, godz. 9:00)

2. Część ustna       -  21 - 22 sierpnia 2018 r.        (harmonogram ustalają dyrektorzy szkół).

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników tj. do 10 lipca br. Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (do pobrania załączniki w formacie Word: Załącznik 7a_N– nowa matura lub Załącznik 7b_S -stara matura).

 Egzamin w terminie poprawkowym NIE JEST LICZONY DO OPŁATY jako kolejne podejście, więc NIE PODLEGA DODATKOWEJ OPŁACIE.

 

Robert Wanic

Dyrektor OKE w Jaworznie

Egzaminy poprawkowe

Harmonogram egzaminów poprawkowych

 Egzaminy poprawkowe w klasach przejściowych i kończących Przedmiot

Data, godzina

-        matematyka

-        geografia

-        j. angielski zawodowy

-        historia

27.08.2018 r. - poniedziałek godz. 9:00

-        matematyka

-        j. niemiecki

-        budowa pojazdów sam.

-        organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów

28.08.2018 r. - wtorek godz. 9:00

-        j. polski

-        j. angielski

29.08.2018 r. - środa godz. 9:00

 

 

 

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW ROK SZKOLNY 2018/2019

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW  ROK SZKOLNY 2018/2019

 

klasa

nazwa przedmiotu

tytuł podręcznika / autor

wydawnictwo

numer

1a

Język polski

Język polski 1,Odkrywamy na nowo,Urszula Jagiełło, Renata Janicka-Szyszko, Magdalena Steblecka-Jankowska; Język polski 2,  Renata Janicka-Szyszko, Magdalena Steblecka-Jankowska

OPERON

444/1/2012/2015,

444/2/2012

Język angielski

do ustalenia po teście kompetencji

 

 

Język niemiecki

Fokus 1 podręcznik + ćwiczenia

WSiP

695/1/2014/2014

Wiedza o kulturze

Wiedza o kulturze , Ciekawi świata, Alicja Kisielewska, Andrzej Kisielewski, Adele Prochyra

OPERON

631/2012

Historia

Historia. Zakres podstawowy cz.1 Seria: Odkrywamy na nowo. B. Burda, B. Halczak, R. M. Józefiak, A. Roszak, M. Szymczak

operon

456/2012

Wiedza o społeczeństwie

Wiedza o Społeczeństwie seria Odkrywamy na nowo Zbigniew Smutek Jan Maleska

OPERON

407/2011/2015

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy  przedsiębiorczości - seria: Odkrywamy na nowo, J. Korba, Z. Smutek

Operon

483/2012

Geografia

Oblicza Geografii. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy. Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann

Nowa Era

433/2012

Biologia

"Biologia na czasie”. Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.

Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec-Jeleń, Stanisław Czachorowski.

Nowa Era

450/2012/2015

Chemia

"To jest chemia”. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy. Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod.

Nowa Era

438/2012

Fizyka

‘’Odkryć fizykę’’.Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych,zakres podstawowy.

Marcin Braun,Weronika Śliwa.

Nowa Era

447/2012

Matematyka

MATEMATYKA 1. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres podstawowy i rozszerzony, W. Babiański, L. Chańko, D.Ponczek

Nowa Era

360/1/2011/2015

Informatyka

Informatyka nie tylko dla uczniów. Zakres podstawowy. E. Krawczyński, Z. Talaga, M. Wilk

WS PWN 

414/2012/2015

Edukacja dla bezpieczeństwa

Żyję i działam bezpiecznie Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych Jarosław Słoma

Nowa Era

426/2012/2015

Religia

Nie jest wymagany

 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy. Wanda Bakuła, Krzysztof Szczęch.

WSiP

 

Budowa pojazdów samochodowych

Silniki pojazdów samochodowych M. Karczewski, L. Szczęch, G. Trawiński

Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych P.Fundowicz, M. Radzimierski, M. Wieczorek

WSiP

 

Rysunek techniczny

Rysunek techniczny zawodowy z branży mechanicznej i samochodowej. Janusz Figurski, Stanisław Popis

WSiP

 

 

 

klasa

nazwa przedmiotu

tytuł podręcznika / autor

wydawnictwo

numer

 

1b

Język polski

Język polski 1,Odkrywamy na nowo,Urszula Jagiełło, Renata Janicka-Szyszko, Magdalena Steblecka-Jankowska; Język polski 2,  Renata Janicka-Szyszko, Magdalena Steblecka-Jankowska

OPERON

444/1/2012/2015,

444/2/2012

Język angielski

do ustalenia po teście kompetencji

 

 

Język niemiecki

grupa angielska: Fokus 1 podręcznik + ćwiczenia

grupa niemiecka: Meine Welttour 2 (tylko podręcznik)

WSiP

Nowa Era

695/1/2014/2014

753/2/2015

Wiedza o kulturze

Wiedza o kulturze , Ciekawi świata, Alicja Kisielewska, Andrzej Kisielewski, Adele Prochyra

OPERON

631/2012

Historia

Historia. Zakres podstawowy cz.1 Seria: Odkrywamy na nowo. B. Burda, B. Halczak, R. M. Józefiak, A. Roszak, M. Szymczak

OPERON

456/2012

Wiedza o społeczeństwie

Wiedza o Społeczeństwie seria Odkrywamy na nowo Zbigniew Smutek Jan Maleska

OPERON

407/2011/2015

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy  przedsiębiorczości - seria: Odkrywamy na nowo, J. Korba, Z. Smutek

Operon

483/2012

Geografia

Oblicza geografii. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy. Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann

Nowa Era

433/2012

Biologia

"Biologia na czasie”. Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.

Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec-Jeleń, Stanisław Czachorowski.

Nowa Era

450/2012/2015

Chemia

To jest chemia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, poziom podstawowy. R.Hassa, A.Mrzigod, J.Mrzigod

Nowa Era

438/2012

Fizyka

‘’Odkryć fizykę”.Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych,zakres podstawowy.

Marcin Braun,Weronika Śliwa.

Nowa Era

447/2012

Matematyka

MATEMATYKA 1. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres podstawowy i rozszerzony, W. Babiański, L. Chańko, D.Ponczek

Nowa Era

360/1/2011/2015

Informatyka

Informatyka nie tylko dla uczniów. Zakres podstawowy. E. Krawczyński, Z. Talaga, M. Wilk

WS PWN

414/2012/2015

Edukacja dla bezpieczeństwa

Żyję i działam bezpiecznie Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych Jarosław Słoma

Nowa Era

426/2012/2015

Religia

Nie jest wymagany

 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy. Wanda Bakuła, Krzysztof Szczęch.

WSiP

 

Budowa pojazdów samochodowych

Silniki pojazdów samochodowych M. Karczewski, L. Szczęch, G. Trawiński

Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych P.Fundowicz, M. Radzimierski, M. Wieczorek

WSiP

 

Rysunek techniczny

Rysunek techniczny zawodowy z branży mechanicznej i samochodowej. Janusz Figurski, Stanisław Popis

WSiP

 

 

klasa

nazwa przedmiotu

tytuł podręcznika / autor

wydawnictwo

numer

1l

Język polski

Język polski 1,Odkrywamy na nowo,Urszula Jagiełło, Renata Janicka-Szyszko, Magdalena Steblecka-Jankowska; Język polski 2,  Renata Janicka-Szyszko, Magdalena Steblecka-Jankowska

OPERON

444/1/2012/2015,

444/2/2012

Język angielski

do ustalenia po teście kompetencji

 

 

Język niemiecki

Fokus 1 podręcznik + ćwiczenia

WSiP

695/1/2014/2014

Wiedza o kulturze

Wiedza o kulturze , Ciekawi świata, Alicja Kisielewska, Andrzej Kisielewski, Adele Prochyra

OPERON

631/2012

Historia

Historia. Zakres podstawowy cz.1 Seria: Odkrywamy na nowo. B. Burda, B. Halczak, R. M. Józefiak, A. Roszak, M. Szymczak

OPERON

456/2012

Wiedza o społeczeństwie

Wiedza o Społeczeństwie seria Odkrywamy na nowo Zbigniew Smutek Jan Maleska

OPERON

407/2011/2015

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy  przedsiębiorczości - seria: Odkrywamy na nowo, J. Korba, Z. Smutek

Operon

483/2012

Geografia

Oblicza geografii. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy. Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann

Nowa Era

433/2012

Biologia

"Biologia na czasie”. Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.

Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec-Jeleń, Stanisław Czachorowski.

Nowa Era

450/2012/2015

Chemia

To jest chemia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy. R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod.

Nowa Era

438/2012

Fizyka

"Odkryć fizykę”.Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych,zakres podstawowy.

Marcin Braun,Weronika Śliwa.

Nowa Era

447/2012

Matematyka

MATEMATYKA 1. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres podstawowy i rozszerzony, W. Babiański, L. Chańko, D.Ponczek

Nowa Era

360/1/2011/2015

Informatyka

Informatyka nie tylko dla uczniów. Zakres podstawowy. E. Krawczyński, Z. Talaga, M. Wilk

WS PWN

414/2012/2015

Edukacja dla bezpieczeństwa

Żyję i działam bezpiecznie Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych Jarosław Słoma

Nowa Era

426/2012/2015

Rysunek techniczny

Rysunek techniczny zawodowy z branży mechanicznej i samochodowej. Janusz Figurski, Stanisław Popis

WSIP

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy. Wanda Bakuła, Krzysztof Szczęch

WSiP

 

Religia

Nie jest wymagany

 

 

Budowa pojazdów samochodowych

Silniki pojazdów samochodowych M. Karczewski, L. Szczęch, G. Trawiński

Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych P.Fundowicz, M. Radzimierski, M. Wieczorek

WSiP

 

Podstawy elektrotechniki
i elektroniki

Podstawy elektrotechniki i elektroniki cz.I i II , Andrzej Chochołowski

WSiP

13/02

 

 

 

klasa

nazwa przedmiotu

tytuł podręcznika / autor

wydawnictwo

numer

2a

Język polski

Język polski 3 , Odkrywamy na nowo, Donata Dominik-Stawicka

Operon

 

444/3/2013/2016

Język angielski rozszerzony

 

Matura Focus 2 (kontynuacja) + Matura Focus 3, podręcznik i ćwiczenia

Pearson

 672/2/2013/2015 i  672/3/2014/2015

 

 


Język niemiecki

Fokus 1 kontynuacja, potem Fokus 2

WSiP

695/1/2014/2014

695/2/2015

Język niemiecki rozszerzony

Meine Welttour 2 kontynuacja, potem Meine Welttour 3

Nowa Era

753/2/2015

753/3/2016

Historia

Historia. Zakres podstawowy cz.2 Seria: Odkrywamy na nowo. B. Burda, B. Halczak, R. M. Józefiak, A. Roszak, M. Szymczak

OPERON

456/2012

Matematyka

MATEMATYKA 1. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres podstawowy i rozszerzony, W. Babiański, L. Chańko, D.Ponczek

MATEMATYKA 2. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres podstawowy i rozszerzony, W. Babiański, L. Chańko, D.Ponczek

Nowa Era

360/1/2011/2015

                        360/2/2013/2015

Historia i społeczeństwo
– p. uzupełniający

Ojczysty Panteon i ojczyste spory.Poznać przyszłość. T. Maćkowski

  NOWA ERA

659/1/2013

Religia

Nie jest wymagany

 

 

Podstawy konstrukcji maszyn

Techniki wytwarzania i maszynoznawstwo Piotr Boś, Romuald Fejkiel

WKiŁ

 

Budowa pojazdów samochodowych

Silniki pojazdów samochodowych M. Karczewski, L. Szczęch, G. Trawiński

Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych P.Fundowicz, M. Radzimierski, M. Wieczorek

WSiP

 

Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych

Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych cz. I  i II K.Pacholski

WKiŁ

311513

Obsługa i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów sam.

Naprawa pojazdów samochodowych S. Orzełowski, S. Kowalczyk

WSiP

 

Diagnostyka podzespołów i zespołów pojazdów sam.

Diagnostyka pojazdów samochodowych M. Dąbrowski, S. Kowalczyk, G. Trawiński

WSiP

 

Diagnozowanie i naprawa poj. sam.

Diagnostyka pojazdów samochodowych M. Dąbrowski, S. Kowalczyk, G. Trawiński

WSiP

 

Przepisy ruchu drogowego

Kierowca doskonały  kat. B H. Próchniewicz

Image

 

Rysunek techniczny

Rysunek techniczny zawodowy z branży mechanicznej i samochodowej. Janusz Figurski, Stanisław Popis

WSiP

 

 

 

klasa

nazwa przedmiotu

tytuł podręcznika / autor

wydawnictwo

numer

2b

Język polski

JDęzyDk polski 3 , Odkrywamy na nowo, Donata Dominik-Stawicka

Operon

 

444/3/2013/2016

Język angielski  rozszerzony

 

gr. I Oxford Solutions/ - pre-intermediate/ T. Falla  (kontynuacja) + podręcznik do ustalenia/     

gr.II- Password 1- kontynuacja + Password 2

Oxford

MacMillan

733/2/2015

 

 

 

 

767/1/2015

767/2/2016

Język niemiecki

Fokus 1 kontynuacja, potem Fokus 2

WSiP

695/1/2014/2014

695/2/2015

Język niemiecki rozszerzony

Meine Welttour 2 kontynuacja, potem Meine Welttour 3

Nowa Era

753/2/2015

753/3/2016

Historia

Historia. Zakres podstawowy cz.2 Seria: Odkrywamy na nowo. B. Burda, B. Halczak, R. M. Józefiak, A. Roszak, M. Szymczak

OPERON

456/2012

Matematyka

MATEMATYKA 1. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres podstawowy i rozszerzony, W. Babiański, L. Chańko, D.Ponczek

MATEMATYKA 2. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres podstawowy i rozszerzony, W. Babiański, L. Chańko, D.Ponczek

Nowa Era

360/1/2011/2015

360/2/2013/2015

Historia i społeczeństwo
– p. uzupełniający

Ojczysty Panteon i ojczyste spory.Poznać przyszłość. T. Maćkowski

  NOWA ERA

659/1/2013

Religia

Nie jest wymagany

 

 

Podstawy konstrukcji maszyn

Techniki wytwarzania i maszynoznawstwo Piotr Boś, Romuald Fejkiel

WKiŁ

 

Budowa pojazdów samochodowych

Silniki pojazdów samochodowych M. Karczewski, L. Szczęch, G. Trawiński

Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych P.Fundowicz, M. Radzimierski, M. Wieczorek

WSiP

 

Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych

Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych cz. I  i II K.Pacholski

WKiŁ

311513

Obsługa i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów sam.

Naprawa pojazdów samochodowych S. Orzełowski, S. Kowalczyk

WSiP

 

Diagnostyka podzespołów i zespołów pojazdów sam.

Diagnostyka pojazdów samochodowych M. Dąbrowski, S. Kowalczyk, G. Trawiński

WSiP

 

Diagnozowanie i naprawa poj. sam.

Diagnostyka pojazdów samochodowych M. Dąbrowski, S. Kowalczyk, G. Trawiński

WSiP

 

Przepisy ruchu drogowego

Kierowca doskonały  kat. B H. Próchniewicz

Image

 

Rysunek techniczny

Rysunek techniczny zawodowy z branży mechanicznej i samochodowej. Janusz Figurski, Stanisław Popis

WSiP

 

 

 

klasa

nazwa przedmiotu

tytuł podręcznika / autor

wydawnictwo

numer

2l

Język polski

Język polski 3 , Odkrywamy na nowo, Donata Dominik-Stawicka

Operon

 

444/3/2013/2016

Język angielski rozszerzony

Password 1- kontynuacja + Password 2 

MacMillan

767/1/2015

767/2/2016

Język niemiecki

Fokus 1 + ćwiczenia- kontynuacja, potem Fokus 2 + ćwiczenia

WSiP

695/1/2014/2014

695/2/2015

Historia

Historia. Zakres podstawowy cz.2 Seria: Odkrywamy na nowo. B. Burda, B. Halczak, R. M. Józefiak, A. Roszak, M. Szymczak

OPERON

456/2012

Matematyka

MATEMATYKA 1. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres podstawowy i rozszerzony, W. Babiański, L. Chańko, D.Ponczek

MATEMATYKA 2. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres podstawowy i rozszerzony, W. Babiański, L. Chańko, D.Ponczek

Nowa Era

360/1/2011/2015

 

360/2/2013/2015

Religia

Nie jest wymagany

 

 

Rysunek techniczny

Rysunek techniczny zawodowy z branży mechanicznej i samochodowej. Janusz Figurski, Stanisław Popis

WSiP

 

Historia i społeczeństwo

– p. uzupełniający

Ojczysty Panteon i ojczyste spory.Poznać przyszłość. T. Maćkowski

  NOWA ERA

659/1/2013

Podstawy konstrukcji maszyn

Techniki wytwarzania i maszynoznawstwo Piotr Boś, Romuald Fejkiel

WKŁ

 

2l TPS

Diagnostyka podzespołów i zespołów pojazdów sam.

Diagnostyka pojazdów samochodowych M. Dąbrowski, S. Kowalczyk, G. Trawiński

WSiP

 

Budowa pojazdów samochodowych

Silniki pojazdów samochodowych M. Karczewski, L. Szczęch, G. Trawiński

Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych P.Fundowicz, M. Radzimierski, M. Wieczorek

         WSiP

 

Diagnozowanie i naprawa pojazdów samochodowych

Diagnostyka pojazdów samochodowych M. Dąbrowski, S. Kowalczyk, G. Trawiński

WSiP

 

Przepisy ruchu drogowego

Kierowca doskonały  kat. B H. Próchniewicz

Image

 

Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych

Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych cz. I  i II K.Pacholski

WKiŁ

311513

Obsługa i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów sam.

Naprawa pojazdów samochodowych S. Orzełowski, S. Kowalczyk

WSiP

 

Konstrukcje mechaniczne

Techniki wytwarzania i maszynoznawstwo Piotr Boś, Romuald Fejkiel

WKŁ

 

2l TML

Wyposażenie statku powietrznego

Budowa samolotu R.Cymerkiewicz 

WKiŁ

 

Język angielski lotniczo-techniczny

materiały pomocnicze

 

 

Podstawy elektrotechniki i elektroniki

Podstawy elektrotechniki i elektroniki cz.I i II , Andrzej Chochołowski

WSiP

13/02

Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych

bez podręcznika

 

 

Budowa i eksploatacja statku powietrznego

Budowa samolotu R.Cymerkiewicz 

WKiŁ

 

 

 

 

klasa

nazwa przedmiotu

tytuł podręcznika / autor

wydawnictwo

numer

3b

Język polski

Język polski 4, Odkrywamy na nowo,  Katarzyna Budna, Jolanta Manthey 

Operon

 

444/4/2013/2016

Język angielski rozszerzony

gr.I- Oxford Solutions ( Tim Falla i Paul A. Davies)- poz. elem.- kontynuacja + Oxford Solutions- poz.pre-int.

gr.II- Matura Focus 2 (D. Brayshaw)- kontynuacja + podręcznik do ustalenia

Oxford

Pearson

733/1/2015   733/2/2015

672/2/2013/2015

Język niemiecki

Fokus 2

WSiP

695/2/2015

Język niemiecki rozszerzony

Meine Welttour 3 kontynuacja, potem Meine Welttour podręcznik z repetytorium

Nowa Era

753/3/2016

753/4/2017

Język niemiecki zawodowy

Deutsch für Profis - branża mechaniczna

LektorKlett

 

Historia i społeczeństwo

– p. uzupełniający 

Rządzący i rządzeni. Poznać przyszłość. I. Janicka

 

 NOWA ERA

 

659/2/2014

Matematyka

MATEMATYKA 2. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres podstawowy i rozszerzony, W. Babiański, L. Chańko, D.Ponczek

MATEMATYKA 3. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres podstawowy i rozszerzony, W. Babiański, L. Chańko, D.Ponczek

Nowa Era

 

Religia

Nie jest wymagany

 

 

Elektrotechnika i elektronika samochodowa

Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych cz. I  i II K.Pacholski

WKŁ

 

311513

Diagnostyka i naprawa elektrycznych i elektronicznych obwodów samochodowych

Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych G.Dyga, G.Trawiński

WSiP

311513

Język obcy zawodowy

gr. II Język angielski w branży samochodowej/ J. Jarocka

WKŁ

rok dopuszczenia 2015

 

 

                                                                           

 

klasa

nazwa przedmiotu

tytuł podręcznika / autor

wydawnictwo

numer

3l

Język polski

Język polski 4, Odkrywamy na nowo,  Katarzyna Budna, Jolanta Manthey 

Operon

 

444/4/2013/2016

Język angielski rozszerzony

Matura Focus 3/ D. Brayshaw (kontynuacja) +podręcznik do ustalenia

Pearson

672/3/2014/15

Język niemiecki

Fokus 2

WSiP

695/2/2015

Historia i społeczeństwo

– p. uzupełniający 

Rządzący i rządzeni. Poznać przyszłość. I. Janicka

 

 

 NOWA ERA

 

659/2/2014

 

Matematyka

MATEMATYKA 2. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres podstawowy i rozszerzony, W. Babiański, L. Chańko, D.Ponczek

MATEMATYKA 3. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres podstawowy i rozszerzony, W. Babiański, L. Chańko, D.Ponczek

 

 

Religia

Nie jest wymagany

 

 

3l TPS

Elektrotechnika i elektronika samochodowa

Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych cz. I  i II K.Pacholski

WKŁ

311513

Diagnozowanie i naprawa elektrycznych i elektronicznych obwodów samochodowych

Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych G.Dyga, G.Trawiński

WSiP

311513

Język obcy zawodowy

Język angielski w branży samochodowej/ J. Jarocka

WKŁ

rok dopuszczenia 2015

3l TML

Wyposażenie statku powietrznego

Budowa samolotu  R.Cymerkiewicz

WKiŁ

 

Budowa i eksploatacja statku powietrznego

Budowa samolotu  R.Cymerkiewicz

WKiŁ

 

Działalność gospodarcza

w branży lotniczej

Bez podręcznika

 

 

Konstrukcje mechaniczne

Podstawy konstrukcji maszyn. Krzysztof Grzelak, Janusz Telega, Janusz Torzewski

WSIP

 

Budowa i eksploatacja silników lotniczych

Eksploatacja silników turbinowych. B.Boliński , Z. Stelmaszczyk

Budowa samolotów. R.Cymerkiewicz

WKiŁ

WKiŁ

ISBN 83-206-0176-2

ISBN 83-206-0282-3

 

 

 

klasa

nazwa przedmiotu

tytuł podręcznika / autor

wydawnictwo

numer

4a

Język polski

Język Polski 5, Odkrywamy na nowo, Ewa Dunaj, Bogna Zagórska

Operon

444/5/2014/2017

Język angielski rozszerzony

Longman Repetytorium Maturalne-poziom podstawowy (H. Umińska, B. Hastings,)- kontynuacja + podręcznik do ustalenia

Pearson

887/2017

Język niemiecki

Fokus 3

WSiP

695/3/2016

Matematyka

MATEMATYKA 3. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy  i rozszerzony, W. Babiański, L. Chańko, D.Ponczek

                                               

Testy maturalne

Nowa Era

                       

 

wyd. Aksjomat

 

                       

360/3/2014/2016

                       

 

ISBN 978-83-60689-95-0

 

Geografia z elementami logistyki

Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum i technikum, zakres rozszerzony.

Roman Malarz, Marek Więckowski

Nowa Era

501/1/2012

Historia i społeczeństwo- p.uzup.

Wojna i wojskowość. Poznać przyszłość. Jarosław  Centek.

Europa i świat. Karol Kłodziński. Tomasz Krzemiński.

 

 NOWA ERA

 

659/3/2014

659/4/2015

Działalność gospodarcza

„Prowadzenie działalności gospodarczej”

Teresa Gorzelany, Wiesława Aue

WSiP

ISBN 978-83-02-13586-6

Organizacja pracy i kompetencje społeczne

„Prowadzenie działalności gospodarczej”

Teresa Gorzelany, Wiesława Aue

WSiP

ISBN 978-83-02-13586-6

Religia

Nie jest wymagany

 

 

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Organizowanie obsługi pojazdów samochodowych S. Kowalczyk

Nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych S. Kowalczyk

WSiP

 

 

 


 

 

klasa

nazwa przedmiotu

tytuł podręcznika / autor

wydawnictwo

numer

4b

Język polski

Język Polski 5, Odkrywamy na nowo, Ewa Dunaj, Bogna Zagórska

Operon

444/5/2014/2017

Język angielski

gr. I Oxford Solutions- pre-intermediate/ T. Falla (kontynuacja)

gr. II Matura Repetytorium 2015 poziom podstawowy i rozszerzony/ M. Rosińska

Oxford

Macmillan

733/2/2015

767/1/2015

Język niemiecki

direkt neu 2b kontynuacja, potem direkt neu 3

Lektorklett

333/4/2016/z1

333/5/2017/z1

Język niemiecki rozszerzony

Meine Welttour podręcznik z repetytorium

Nowa Era

753/4/2017

Matematyka

MATEMATYKA 3. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy  i rozszerzony, W. Babiański, L. Chańko, D.Ponczek

                                               

Testy maturalne

Nowa Era

                       

 

wyd. Aksjomat

 

                       

360/3/2014/2016

                       

 

ISBN 978-83-60689-95-0

 

 

Geografia z elementami logistyki.

Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum i technikum, zakres rozszerzony.

Roman Malarz, Marek Więckowski

Nowa Era

501/1/2012

Historia i społeczeństwo- p.uzup.

Wojna i wojskowość. Poznać przyszłość. Jarosław  Centek.

Europa i świat. Karol Kłodziński. Tomasz Krzemiński.

 

 NOWA ERA

 

659/3/2014

659/4/2015

Działalność gospodarcza

„Prowadzenie działalności gospodarczej”

Teresa Gorzelany, Wiesława Aue

WSiP

ISBN 978-83-02-13586-6

 

Organizacja pracy i kompetencje społeczne

 

„Prowadzenie działalności gospodarczej”

Teresa Gorzelany, Wiesława Aue

WSiP

ISBN 978-83-02-13586-6

Religia

Nie jest wymagany

 

 

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Organizowanie obsługi pojazdów samochodowych S. Kowalczyk

Nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych S. Kowalczyk

WSiP

 

 

 

klasa

nazwa przedmiotu

tytuł podręcznika / autor

wydawnictwo

numer

4l

Język polski

Język Polski 5, Odkrywamy na nowo, Ewa Dunaj, Bogna Zagórska

Operon

444/5/2014/2017

Język angielski rozszerzony

Longman Repetytorium p. podstawowy - kontynuacja + Longman Repetytorium p. rozszerzony

Pearson

887/2017

843/2017

Język niemiecki

direkt neu 2b kontynuacja, potem direkt neu 3

LektorKlett

333/4/2016/z1

333/5/2017/z1

Historia i społeczeństwo- p.uzup.

Wojna i wojskowość. Poznać przyszłość. Jarosław  Centek.

Europa i świat. Karol Kłodziński. Tomasz Krzemiński.

 

 NOWA ERA

 

659/3/2014

659/4/2015

Geografia z elementami logistyki

Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum i technikum, zakres rozszerzony.

Roman Malarz, Marek Więckowski

Nowa Era

501/1/2012

Matematyka

MATEMATYKA 3. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy  i rozszerzony, W. Babiański, L. Chańko, D.Ponczek

                                               

Testy maturalne

Nowa Era

wyd. Aksjomat

360/3/2014/2016

ISBN 978-83-60689-95-0

Religia

Nie jest wymagany

 

 

4l

TPS

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Organizowanie obsługi pojazdów samochodowych S. Kowalczyk

Nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych S. Kowalczyk

WSiP

 

Działalność gospodarcza

„Prowadzenie działalności gospodarczej”

Teresa Gorzelany, Wiesława Aue

WSiP

ISBN 978-83-02-13586-6

Organizacja pracy i kompetencje społeczne

„Prowadzenie działalności gospodarczej”

Teresa Gorzelany, Wiesława Aue

WSiP

ISBN 978-83-02-13586-6

4l TML

Budowa i eksploatacja statków powietrznych

Budowa samolotów. R.Cymerkiewicz.

WKiŁ

ISBN 83-206-0282-3

Budowa i eksploatacja silników lotniczych

Eksploatacja silników turbinowych. B. Boliński. Z. Stelmaszczyk.

Budowa samolotów. R.Cymerkiewicz

WKiŁ

WKiŁ

ISBN 83-206-0176-2

ISBN 83-206-0282-3

 

 

klasa

nazwa przedmiotu

tytuł podręcznika / autor

wydawnictwo

numer

1g

.

Język polski

Język polski Część 1 , Odkrywamy na nowo, Jolanta Kusiak

Operon

526/1/2012/2015

Język angielski

do ustalenia po teście kompetencji

 

 

Język niemiecki

Fokus 1 podręcznik + ćwiczenia

WSiP

695/1/2014/2014

Historia

Historia. Zakres podstawowy cz.1 Seria: Odkrywamy na nowo. B. Burda, B. Halczak, R. M. Józefiak, A. Roszak, M. Szymczak

OPERON

456/2012

Geografia

Oblicza geografii. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy. Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann

Nowa Era

 

433/2012

Biologia

"Biologia na czasie”. Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.

Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec-Jeleń, Stanisław Czachorowski.

Nowa Era

450/2012/2015

Chemia

To jest chemia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy. R.Hassa, A.Mrzigod, J.Mrzigod.

Nowa Era

438/2012

Fizyka

,,Odkryć fizykę”.Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych,zakres podstawowy.

Marcin Braun,Weronika Śliwa.

Nowa Era

447/2012

Matematyka

Wojciech Babiański, Karolina Wej,  Matematyka

 

Nowa Era

573/1/2012/2015

Informatyka

Informatyka nie tylko dla uczniów. Zakres podstawowy. E. Krawczyński, Z. Talaga, M. Wilk

WS PWN

414/2012/2015

Edukacja dla bezpieczeństwa

Żyję i działam bezpiecznie Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych Jarosław Słoma

Nowa Era

426/2012/2015

Religia

Nie jest wymagany

 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy, Wanda Bakuła, Krzysztof Szczęch.

WSiP

 

Budowa pojazdów

Silniki pojazdów samochodowych M. Karczewski, L. Szczęch, G. Trawiński

Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych P.Fundowicz, M. Radzimierski, M. Wieczorek

         WSiP

 

 

 

 

klasa

nazwa przedmiotu

tytuł podręcznika / autor

wydawnictwo

numer

1h

Język polski

Język polski Część 1 , Odkrywamy na nowo, Jolanta Kusiak

Operon

526/1/2012/2015

Język angielski

do ustalenia po teście kompetencji

 

 

Język niemiecki

Fokus 1 podręcznik + ćwiczenia

WSiP

695/1/2014/2014

Historia

Historia. Zakres podstawowy cz.1 Seria: Odkrywamy na nowo. B. Burda, B. Halczak, R. M. Józefiak, A. Roszak, M. Szymczak

OPERON

456/2012

Geografia

Oblicza geografii. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy. Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann

Nowa Era

433/2012

Biologia

"Biologia na czasie”. Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.

Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec-Jeleń, Stanisław Czachorowski.

Nowa Era

450/2012/2015

Chemia

To jest chemia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy. R.Hassa, A.Mrzigod, J.Mrzigod.

Nowa Era

438/2012

Fizyka

,,Odkryć fizykę”.Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych,zakres podstawowy.

Marcin Braun,Weronika Śliwa.

Nowa Era

447/2012

Matematyka

Wojciech Babiański, Karolina Wej,  Matematyka

 

Nowa Era

573/1/2012/2015

Informatyka

Informatyka nie tylko dla uczniów. Zakres podstawowy. E. Krawczyński, Z. Talaga, M. Wilk

WS PWN

414/2012/2015

Edukacja dla bezpieczeństwa

Żyję i działam bezpiecznie Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych Jarosław Słoma

Nowa Era

426/2012/2015

Religia

Nie jest wymagany

 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy. Wanda Bakuła, Krzysztof Szczęch.

WSiP

 

Budowa pojazdów

Silniki pojazdów samochodowych M. Karczewski, L. Szczęch, G. Trawiński

Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych P.Fundowicz, M. Radzimierski, M. Wieczorek

WSiP

 

 

 

 

klasa

nazwa przedmiotu

tytuł podręcznika / autor

wydawnictwo

numer

2g

Język polski

Język polski Część 1 , Odkrywamy na nowo, Jolanta Kusiak;Język polski Część 2, Barbara Chuderska

Operon

526/1/2012/2015,

526/2/2013/2016

Język angielski

Oxford Solutions pre-intermediate - kontynuacja

Oxford

733/2/2015

Język niemiecki

Fokus 1- kontynuacja

WSiP

695/1/2014/2014

Historia

Historia. Zakres podstawowy cz.2 Seria: Odkrywamy na nowo. B. Burda, B. Halczak, R. M. Józefiak, A. Roszak, M. Szymczak

OPERON

456/2012

Matematyka

Wojciech Babiański, Karolina Wej,  Matematyka

Nowa Era

573/1/2012/2015

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy  przedsiębiorczości - seria: Odkrywamy na nowo, J. Korba, Z. Smutek

Operon

483/2012

Religia

Nie jest wymagany

 

 

Rysunek techniczny

Rysunek techniczny zawodowy z branży mechanicznej i samochodowej. Janusz Figurski, Stanisław Popis

WSiP

 

Przepisy ruchu drogowego

Kierowca doskonały  kat. B H. Próchniewicz

Image

 

Budowa pojazdów

Silniki pojazdów samochodowych M. Karczewski, L. Szczęch, G. Trawiński

Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych P.Fundowicz, M. Radzimierski, M. Wieczorek

         WSiP

 

Diagnozowanie i naprawa pojazdów sam.

Diagnostyka pojazdów samochodowych M. Dąbrowski, S. Kowalczyk, G. Trawiński

WSiP

 

Podstawy konstrukcji maszyn

Techniki wytwarzania i maszynoznawstwo Piotr Boś, Romuald Fejkiel

WKiŁ

 

Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych

Podstawy elektrotechniki i elektroniki samochodowej, P. Fundowicz

WSiP

rok wyd.2015

Obsługa i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Naprawa pojazdów samochodowych S. Orzełowski, S. Kowalczyk

WSiP

 

Diagnostyka podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Diagnostyka pojazdów samochodowych M. Dąbrowski, S. Kowalczyk, G. Trawiński

WSiP

 

Kompetencje społeczne

Do ustalenia

 

 

 

 

klasa

nazwa przedmiotu

tytuł podręcznika / autor

wydawnictwo

numer

2h

Język polski

Język polski Część 1 , Odkrywamy na nowo, Jolanta Kusiak;Język polski Część 2, Barbara Chuderska

Operon

526/1/2012/2015,

526/2/2013/2016

Język angielski

Oxford Solutions pre-intermediate - kontynuacja

Oxford

733/2/2015

Historia

Historia. Zakres podstawowy cz.2 Seria: Odkrywamy na nowo. B. Burda, B. Halczak, R. M. Józefiak, A. Roszak, M. Szymczak

OPERON

456/2012

Kompetencje społeczne

Do ustalenia

 

 

Matematyka

Wojciech Babiański, Karolina Wej,  Matematyka

Nowa Era

573/1/2012/2015

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy  przedsiębiorczości - seria: Odkrywamy na nowo, J. Korba, Z. Smutek

Operon

483/2012

Religia

Nie jest wymagany

 

 

Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych

Podstawy elektrotechniki i elektroniki samochodowej, P. Fundowicz

WSiP

rok wyd.2015

Przepisy ruchu drogowego

Kierowca doskonały  kat. B H. Próchniewicz

Image

 

Budowa pojazdów

Silniki pojazdów samochodowych M. Karczewski, L. Szczęch, G. Trawiński

Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych P.Fundowicz, M. Radzimierski, M. Wieczorek

WSiP

 

Obsługa i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Naprawa pojazdów samochodowych S. Orzełowski, S. Kowalczyk

WSiP

 

 

Diagnostyka podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Diagnostyka pojazdów samochodowych M. Dąbrowski, S. Kowalczyk, G. Trawiński

WSiP

 

Diagnozowanie i naprawa pojazdów sam.

Diagnostyka pojazdów samochodowych M. Dąbrowski, S. Kowalczyk, G. Trawiński

WSiP

 

 

Rysunek techniczny

Rysunek techniczny zawodowy z branży mechanicznej i samochodowej. Janusz Figurski, Stanisław Popis

WSiP

 

Podstawy konstrukcji maszyn

Techniki wytwarzania i maszynoznawstwo Piotr Boś, Romuald Fejkiel

WKiŁ

 

 

 

 

klasa

nazwa przedmiotu

tytuł podręcznika / autor

wydawnictwo

numer

3g

Język polski

Język polski Część 2 , Odkrywamy na nowo, Barbara Chuderska

Operon

526/2/2013/2016

Język angielski

Matura Focus 2 - kontynuacja + Matura Focus 3

Pearson

672/2/2013/2015

672/3/2014/2015

Język niemiecki

Fokus 2 + ćwiczenia

WSiP

695/2/2015

Matematyka

Matematyka w ZSZ 1-3

, Cewe, Krawczyk,

Podkowa

 

Religia

Nie jest wymagany

 

 

Technologia z materiałoznawstwem

Techniki wytwarzania i maszynoznawstwo Piotr Boś, Romuald Fejkiel

WKiŁ

 

Język obcy zawodowy - angielski

Język angielski w branży samochodowej/ J. Jarocka

WKŁ

rok dopuszczenia 2015

Język obcy zawodowy - niemiecki

Deutsch für Profis - branża mechaniczna

LektorKlett

 

Obsługa klienta

Prowadzenie działalności gospodarczej Teresa Gorzelany, Wiesława Aue

WSiP

 

3g Mech.

poj. sam.

Budowa pojazdów samochodowych

Silniki pojazdów samochodowych M. Karczewski, L. Szczęch, G. Trawiński

Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych P.Fundowicz, M. Radzimierski, M. Wieczorek

WSiP

 

Elektrotechnika i elektronika pojazdowa

Podstawy elektrotechniki i elektroniki samochodowej, P. Fundowicz

WSiP

rok wyd.2015

Diagnozowanie i naprawa pojazdów sam.

Naprawa pojazdów samochodowych S. Orzełowski, S. Kowalczyk

WSiP

 

3g Elektr.

Diagnozowanie i napr. elektrycznych
i elektronicznych obw. sam.

Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych poj. sam. ,G. Dyga, G. Trawiński

WSiP

311 513

Elektrotechnika i elektronika samochodowa

Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych cz. I i II K. Pacholski

Wyd.  WKŁ

311 513

3g

Mech. moto

Budowa motocykli

Silniki pojazdów samochodowych M. Karczewski, L. Szczęch, G. Trawiński

Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych P.Fundowicz, M. Radzimierski, M. Wieczorek

WSiP

 

Diagnozowanie i naprawa motocykli

Diagnostyka pojazdów samochodowych M. Dąbrowski, S. Kowalczyk, G. Trawiński

WSiP

 

Elektrotechnika i elektronika motocykli

Poradnik motocyklisty  Rafał Dmowski

 

 

 

 

 

Polecamy

- 300 zł;
- dopalacze;
- bezpieczne wakacje.

Film Pawlikowskiego... 2018-06-15
Autor: Magdalena Mielewska

Film Pawlikowskiego na zwieńczenie roku szkolnego!

Aktywne zakończenie roku kl. 1l 2018-06-14
Autor: Beata Trybus

Wakacje zbliżają się wielkimi krokami. Jutro koniec klasyfikacji. Oceny wystawione, koniec roku, czas poczuć wakacyjną atmosferę!

Dlatego klasa 1l wraz z wychowawczynią Beatą Trybus wybrała się dziś na pieszą krajoznawczo- wypoczynkową wycieczkę po Gliwicach. Wyruszyliśmy spod szkoły do Parku Chrobrego, podziwiając nową halę „Arena”. Obejrzeliśmy miasteczko akademickie i przedwojenną zabudowę willową profesorów i pracowników Politechniki Śląskiej. Następnie minęliśmy ruiny teatru Victoria, zachwyciliśmy się XIX- wiecznymi kamienicami ul. Zwycięstwa i Barlickiego, a także zwróciliśmy uwagę na przykład modernistycznej architektury domu tekstylnego Weichmanna.

Po Palmiarni oprowadził nas przewodnik, opowiadając ciekawe historie i dostarczając nam informacji, nie tylko o roślinach i zwierzętach, ale także o historii naszego miasta.

Po zwiedzeniu Palmiarni udaliśmy się na gliwicką Starówkę, a nasz spacer zwieńczyliśmy rzemieślniczymi lodami z Zimnego Drania! Dla niektórych osób była to pierwsza taka wycieczka po Gliwicach, gdyż nie wszyscy tu mieszkają. Pokonaliśmy 11 km pieszo i mam nadzieję, że było warto!

Wyniki Konkursu Historyczno- Językowego 2018-06-14
Autor: Marta Kriegel

W poniedziałek 11 czerwca zgodnie z zapowiedziami odbył się w naszej szkole Konkurs Historyczno- Językowy. Zadania były może trochę nietypowe- nie dość że należało posiadać wiedzę historyczną, to jeszcze udowodnić to po angielsku. Ale chętnych nie brakowało. Wręcz przeciwnie- lista była na tyle długa, że organizatorki musiały w ostatniej chwili zamienić salę na większą. Jednak ostatecznie wiadomo- podium pomieścić może tylko 3 osoby. A oto ci, którzy na nim stanęli:

Łukasz Darul(2l)- 1 miejsce,

Krzysztof Adamowicz(2l)- 2 miejsce oraz

Marcin Rogiewicz(1a) - 3 miejsce.

CONGRATULATIONS!

1 2 3 4
...
54 »

Zespół Szkół Samochodowych w Gliwicach

im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota"


ul. Kilińskiego 24a, 44-122 Gliwice

sekretariat@zss.gliwice.eu

32 231 49 11 lub 32 230 19 93
Masz pytanie? Wyślij wiadomość

Warsztaty Szkolne:


ul. Strzelców Bytomskich 25
44-109 Gliwice Łąbędy

32 234 19 45

zssam.warsztaty@gmail.com

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów:


ul. Strzelców Bytomskich 25
44-109 Gliwice Łąbędy

32 234 21 50

poniedziałek - piątek 8:00 - 19:00
sobota 8:00 - 13:00