“Śląskie. Zawodowcy” – podsumowane.

Wystartował cztery lata temu. Swoim zasięgiem objął szkoły i firmy z kilkunastu śląskich miast. Liderem projektu było Województwo Śląskie, a Partnerami zostały organizacje regionalne zrzeszające pracodawców z obszaru województwa śląskiego: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.
źródło: facebook.com/KatowickaSSE

12 września 2023, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, odbyła się konferencja podsumowująca projekt Śląskie. Zawodowcy. Wśród zaproszonych gości, obecny był również Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych w Gliwicach, Jacek Płowiec.

Projekt w swoich założeniach stawiał sobie za cel m.in. podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i poprawę kompetencji. Ponadto zdobycie szerszych kwalifikacji przez nauczycieli oraz powstanie sieci współpracy i partnerstw lokalnych. Udział w nim wzięły również gliwickie szkoły: Górnośląskie Centrum Edukacyjnego oraz Zespół Szkół Samochodowych.

38 uczniów gliwickiej Samochodówki uczestniczyło w stażach zawodowych realizowanych u pracodawców, a 42 odbyło szkolenie specjalistyczne Car Wrap, w centrum szkoleniowo egzaminacyjnym The Wrap Center.
Przedstawiona przez firmy branży automotive oferta, została przyjęta przez uczniów z ogromnym zadowoleniem. Umożliwiła im bowiem nabycie nowych umiejętności, a to czyni ich w przyszłości, bardziej atrakcyjnymi na rynku pracy.
Po zakończeniu szkoleń, uczniowie wysoko ocenili nowe środowiska pracy oraz organizację form wsparcia.

Społeczność gliwickiej samochodówki serdecznie dziękuje wszystkim zaangażowanym w realizację projektu. W sposób szczególny podziękowania kierujemy do pracowników Działu Rozwoju Rynku Pracy KSSE, deklarując już teraz chęć udziału w kolejnej edycji projektu.