ŚWIĄTECZNY KONKURS JĘZYKOWY

W przedświąteczny poniedziałek przedstawiciele poszczególnych klas wzięli udział w
Świątecznym Konkursie Języka Angielskiego i Niemieckiego. 2-osobowe drużyny walczyły o
zwycięstwo, rozwiązując quizy i szarady językowe. Każdy z uczestników sprawdzał swoje
wiadomości z kultury krajów anglo- lub niemiecko-języcznych,

Kilku uczniów zdecydowało się na wersję rozszerzoną i postanowiło wybrać oba zestawy pytań.

Dzięki dekoracjom i muzyce w tle, nastrój świąteczny ogarnął wszystkich uczestników, ale podium należy się w
wersji angielskiej uczniom klasy:
– 4a- za I miejsce,
– 2d -za II miejsce oraz
– 4d- za zajęcie III miejsca.
CONGRATULATIONS!
W wersji niemieckiej najlepiej spisali się przedstawiciele klas:
– 2c- I miejsce,
– 4d II miejsce oraz
– 4a- III miejsce.
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH

W trakcie konkursu kciuki trzymały: Elżbieta Mroczek i Marta Kriegel