231 rocznica Konstytucji 3-go Maja

Uroczystości miejskie obchodów 231 rocznicy ustanowienia “Konstytucji 3-go Maja”, rozpoczęły się od uroczystej mszy “Za Ojczyznę” w katedrze gliwickiej, prowadzonej pod przewodnictwem biskupa Jana Kopca. Po mszy uformowany został pochód, który skierował się w stronę Placu A. Mickiewicza. Pod pomnikiem wieszcza odbyło się: powitanie gości, przemowa z-cy prezydenta miasta, Pani Ewy Weber, apel poległych i salwy honorowe. Nasza szkołę reprezentował poczet sztandarowy w składzie: Wojciech Wnuczek z kl. 3b, Mateusz Piniożyński i Piotr Skwara z kl. 3a. Był to jedyny poczet sztandarowy z pośród szkół gliwickich. Wyjście zorganizował: Leszek Zyman