Spotkanie z przedstawicielem WKU

Uczniowie klas maturalnych spotkali się z por. Damianem Kubasem z WKU w Gliwicach. Tematem spotania była możliwość dalszej kontynuacji nauki w szkołach wojskowych oraz praca zawodowa po ukończeniu technikum. Maturzyści otrzymali pakiet informacji, dotyczących dalszej edukacji pod kątem wojskowym oraz możliwości finansowych po podjęciu pracy w Wojsku Polskim. Uczniowie zadawali pytania, związane z : obronnością kraju, warunkami przyjęcia na uczelnie oraz  karierą zawodową .  Spotkanie zorganizował: Leszek Zyman