Zmiany w organizacji nauczania od 20.12.2021r.

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 zajęcia stacjonarne w okresie od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. zostaną ograniczone i odbywać się będą w systemie zdalnym.


Wyjątek dotyczy zajęć praktycznych, realizowanych w miejscu ich prowadzenia (stacjonarnie) dla wszystkich oddziałów na dotychczasowych zasadach. Zajęcia będą odbywały się w wybranych dniach tygodnia, wymiar zajęć nie może przekroczyć 16 godzin tygodniowo.
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki: https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000230101.pdf