Wycieczka do Muzeum w Auschwitz

W ramach działalności Szkolnego Koła Turystyki Regionalnej, odbyła się wycieczka uczniów naszej szkoły do Muzeum w Auschwitz. Uczniowie podzieleni na dwie grupy, pod merytoryczną opieką przewodników zwiedzali największy hitlerowski obóz  koncentracyjny. Przewodnicy oprowadzili zwiedzających po najważniejszych miejscach na terenie obozu, opisując traktowanie więźniów, warunki ich egzystencji  od momentu przybycia  do tego miejsca. Uczniowie zwiedzili bloki: administracji obozowej, baraki więźniów, zapoznali się z opisami  losów ludzi  uwięzionych z różnych narodowości , skierowanych do obozu w celu eksterminacji. Druga część zwiedzania odbyła się na terenie Birkenau. Uczestnicy wycieczki zobaczyli, rampę kolejową, gdzie przywożono więźniów z całej Europy, punkty selekcji, ruiny krematoriów ora baraki mieszkalne więźniów. Cały obraz obozu zrobił na zwiedzających wstrząsające wrażenie i przypomniał o cierpieniach setek tysięcy więźniów, których tam przywieziono.  W wycieczce wzięli udział uczniowie z klas: 3g, 4b, 4l, 3a, 3b. Opiekę nad uczniami sprawowali: Joanna Gabryelska, Damian Pelczarski, Piotr Krawiec i Leszek Zyman.