Zapraszamy na zebrania z rodzicami

Drodzy rodzice/opiekunowie prawni,

przypominamy o zebraniach z rodzicami, w najbliższą środę 8 września, wg następującego harmonogramu:

  • godz. 16:30 – klasy I technikum – sala gimnastyczna – spotkanie z dyrekcją; następnie spotkania z wychowawcami,
  • godz. 16:45 – klasy I szkoły branżowej – sala gimnastyczna – spotkanie z dyrekcją; następnie spotkania z wychowawcami,
  • godz. 17:00 – klasy maturalne – spotkanie z wychowawcami,
  • godz. 17:30 – klasy pozostałe   – spotkanie z wychowawcami,
  • godz. 18:00 – zebranie Rady Rodziców.

Na czas zebrań z rodzicami udostępniamy odwiedzającym naszą szkołę teren szkolny jako parking – wjazd od ulicy Kilińskiego.

Prosimy o stosowanie przepisów ruchu drogowego dot. parkowania podczas zebrań również na ulicach przylegających do szkoły.