Badania lekarskie dla kandydatów

W dniu 21.07.2021 r. od godziny 8.00 na terenie szkoły odbędą się badania w zawodzie:

– technik pojazdów samochodowych ( Technikum Nr 7)

– kierowca mechanik ( Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3).

Dnia 22.07.2021 r. od godziny 8.00 odbędą się badania dla kandydatów:

Technikum Nr 7

w zawodach:

– technik spedytor

– technik mechanik lotniczy

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3

w zawodach:

– mechanik pojazdów samochodowych

– elektromechanik pojazdów samochodowych.