Certyfikat szkoły promującej honorowe oddawanie krwi

Certyfikat szkoły promującej oddawanie krwi

Nasza szkoła wspiera wszelkie formy pomocy tym. którzy jej potrzebują. Szczególną formą pomocy, w której biorą udział uczniowie oraz nauczyciele szkoły są cykliczne akcje oddawania krwi. Staramy się stale edukować naszych uczniów jakie ogromne zalety niesie taka pomoc. Zespół Szkół Samochodowych otrzymał certyfikat potwierdzający nasze staranie wystawiony przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa  i Krwiolecznictwa

Dla wszystkich chcących oddać krew przygotowaliśmy szczegółowy poradnik:

Krwiodawstwo

certyfikat_szkoly_promujacej_honorowe_oddawanie_krwi