Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. Przedstawiciele klas ZSS wzięli udział w prelekcji, poświęconej żołnierzom walczącym z systemem komunistycznym po II wojnie światowej. Podczas prelekcji, przedstawiono uczniom rys historyczny sytuacji Polski po II wojnie światowej i rolę podziemia antykomunistycznego w walce z totalitaryzmem. Uczniowie zostali zapoznani z bibliografią kilku wybranych dowódców oddziałów  i postaciami żołnierzy, którzy oddali życia w walce o wolność ojczyzny. Prelekcję zorganizował: Leszek Zyman